Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační titul k těmto účelům vůbec poprvé. Z devíti měst s vysokou prašností, které byly určeny, měl Moravskoslezský kraj hned šest. Maximální výše dotace pak byla zmíněných deset milionů korun.

„V dubnu 2018 jsem u ministra životního prostředí iniciovala vyčlenění státních peněz na pomoc obcím v regionech silně postižených znečištěným ovzduším. Jsem ráda, že ministerstvo takovou dotační výzvu vypsalo, že jsme uspěli a že nám stát s náklady na snížení prašnosti pomůže,“ zaznělo z úst avanů, ale že by se měl v takto postižených regionech na zlepšení ovzduší podílet také stát,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové.

Na území města je celkem 366 kilometrů státních, krajských i městských komunikací, které jsou rozděleny podle prachových map do tří kategorií. Ročně pak město vynaloží na úklid až třicet milionů korun.

„Tak rozsáhlé čištění cest není ve městech úplně běžné. Chceme v něm pokračovat i v dalších letech. Jen v roce 2019 bylo na území města sesbíráno 4 402 tun smetků, což byla nejvyšší hodnota za posledních pět let,“ dodala Šebestová.

Města, která v rámci nové dotace letos získala prostředky na čištění komunikací, jsou v Moravskoslezském kraji Ostrava a Třinec.