Ke klíčovým místům tohoto městského obvodu patří lokalita Zámeckého parku, rybníku a okolí Oblouku. Nyní se tato místa dostala v ohledu na postupující čas se na okraj zastavěného území a postupně i na okraj zájmu Porubanů. Podle vedení městské části má místo obrovský potenciál a zaslouží si výraznou proměnu.

„S architektonickými soutěžemi nemají obvody příliš zkušeností a také město s nimi začalo až v poslední době. Loni jsme vypsali vůbec první soutěž v dějinách Poruby, bohužel se do ní nikdo nepřihlásil. Při přípravě druhé soutěže jsme úzce spolupracovali s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Společně se nám podařilo přizvat k účasti v porotě význačné odborníky,“ vyjádřila se k soutěži místostarostka Petra Brodová.

Do poroty, kterou vedení města sestavilo, byli přizváni především nezávislí odborníci. Mezi nimi vynikají například významní architekti Vladimír Sitta nebo Mojmír Kyselka, kteří mají s podobnými soutěžemi mnoholeté zkušenosti jak z pozice soutěžících, tak porotců.

Soutěž byla vyhlášena v polovině července. „Tři účastníci, konkrétně Pavel Šimek – Florart, Pavla Kociánová Kašubová a LABAK s.r.o., budou k podání návrhu vyzváni přímo, další tři vybere soutěžní porota na základě předložených portfolií,“ vysvětlila místostarostka Petra Brodová.

Žádosti o účast v soutěži včetně portfolií obsahujících maximálně pět referenčních zakázek mohou zájemci podávat do 14. srpna 2020. Do konce srpna bude soutěž vyhodnocena a vybráni tři nejlepší.

Konečná šestice soutěžících pak zpracuje samotný návrh na proměnu Zámeckého parku. Termín pro jeho odevzdání bude do 24. listopadu 2020. Vyhodnocení podaných návrhů a rozhodnutí o vítězi se uskuteční v prosinci.

„Vítězný návrh, i ty ostatní, představíme veřejnosti počátkem příštího roku,“ dodala místostarostka Petra Brodová.