Žádné město, kraj, ani jiný tuzemský subjekt nemůže mít vyšší ratingovou známku než stát, do něhož náleží. Hodnocení přidělila agentura Moody´s Ostravě na základě podrobného vhledu do hospodaření města za uplynulý rok, stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním (zejména v souvislosti s pandemií koronaviru) a vládním rizikům.

Za posledních pět let zmíněná agentura každoročně ratingový stupeň Ostravě zvyšovala. „Co je velmi podstatné, tak aktualizované ratingové hodnocení již reflektuje i záměr města na přijetí nového dlouhodobého investičního úvěru ve výši 1,8 miliardy korun k urychlení strategických investic a dává předpoklad pro získání velmi konkurenceschopných nabídek od peněžních ústavů,“ vyjádřil se ostravský primátor Tomáš Macura.

V potaz brala agentura nízkou úroveň zadlužení, která městu poskytne prostor pro případné financování klíčových projektů s využitím úvěrových zdrojů, přičemž zadluženost zůstane na udržitelné úrovni. Výhled ratingu do dalších let je v tuto chvíli stabilní a pozitivně vyhlížející.

Stejné ratingové hodnocení momentálně vykazují města Praha, Brno, a Česká Lípa, z krajů pak žádný.

Město Ostrava je hodnoceno ratingovou agenturou Moody´s od roku 1998. Od té doby se postupně zlepšovalo od původního stupně Baa1 až po současný Aa3 stabilní.

1998 - 2002 známka na úrovni Baa1,
2003 - 2005 známka na úrovni A3,
2006 - 2015 známka na úrovni A2, stabilní,
rok 2016 – známka A2 pozitivní,
rok 2017 – známka na úrovni A1 stabilní,
rok 2018 – známka na úrovni A1 pozitivní.
rok 2019 - známka na úrovni Aa3/stabilní.