Dřívější termín pro vyhlášení programů než v předchozích letech město zvolilo proto, aby měli příjemci finanční podpory informaci o výsledku výběrového řízení již na začátku roku. Termín pro podání žádostí je od 5. do 16. října 2020.

„Termín pro podání žádostí jsme v letošním roce posunuli, což pro žadatele znamená, že se výsledky o výši finanční podpory dozví už na začátku roku ihned po projednání v orgánech města. Mohou si tak lépe plánovat své aktivity. Ostrava každoročně vyhlašuje tři dotační programy zaměřené přímo na vzdělávání. Třetí dotační titul na podporu výuky cizích jazyků a cizojazyčné výuky pro rok 2021 zveřejníme na jaře příštího roku. Na všechny tři programy uvolní město ze svého rozpočtu kolem 50 milionů korun,“ vysvětlila resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Finance půjdou především na celoroční i jednorázové zájmové a vzdělávací aktivity, včetně těch, které se týkají už dětí z mateřských škol. Dále na významné akce celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, a zájmové a vzdělávací aktivity realizované školskými zařízeními a právnickými osobami neziskového charakteru.

Jeden projekt může získat dotaci maximálně ve výši 250 tisíc korun.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu, který je unikátní v rámci celé České republiky, je zaměřen na finanční podporu projektů, které rozvíjejí technické dovednosti, přírodovědné znalosti i čtenářskou a matematickou gramotnost. Je to program, který podporuje mimořádně talentované a nadané děti.

Žadateli mohou být v tomto případě ostravské mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem v Ostravě.

„Pro letošní rok se podávání žádostí díky další elektronizaci značně zjednodušuje. Zájemce odešle žádost do informačního systému a odpadne mu povinnost dokumenty včetně příloh tisknout a odesílat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit na podatelnu magistrátu, jako tomu bylo dříve,“ doplnila náměstkyně Andrea Hoffmannová.