Tietoevry změnilo svou strategii a nyní oznámilo i novou identitu, proč k tomu došlo?

Na podzim minulého roku jsme zveřejnili novou strategii, jejímž cílem je zvýšit přidanou hodnotu pro zákazníky a rozvíjet naše specializace. Cloud a vše s ním spojené se přesouvá do centra dění technologického průmyslu. To nám poskytuje nové příležitosti k expanzi, která se zaměří hlavně na cloudové služby, datové a softwarové inženýrství. Současně naše nová identita reflektuje změny ve světě kolem nás, a jejím jádrem se proto staly technologie, lidskost a odpovědnost.

Jak se změnila struktura firmy? Co to znamená pro český trh?

K 1. lednu tohoto roku došlo k rozdělení na celkem šest divizí, jejichž nové názvy odrážejí specializované zaměření a postavení na trhu. Konkrétně se jedná o Tietoevry Create, Tietoevry Transform, Tietoevry Connect, Tietoevry Banking, Tietoevry Care a Tietoevry Industry. V České republice díky tomuto rozdělení bude fungovat hned několik těchto divizí.

Takto bude vypadat nová kancelářská budova v centru Ostravy, která ponese příznačné jméno Organica.
V Organice v centru Ostravy najde zázemí až 2 a půl tisíce zaměstnanců Tieta

Jako generální ředitel Tietoevry Czech budete mít nově na starosti i samostatnou evropskou divizi Tietoevry Create. Můžete blíže představit, čím se zabývá?

Tato globální divize přinese prostřednictvím nejnovějších technologií v oblasti cloudu našim zákazníkům inovace, které jim pomohou v jejich podnikání a práci. Kombinací designu, softwarového inženýrství a datových analytik vytváříme smysluplné udržitelné technologie.

Tietoevry Czech.Tietoevry Czech.Zdroj: Tieto

Nová etapa společnosti Tietoevry Czech

Společnost Tietoevry odstartovala novou etapu svého rozvoje a představuje upravený brand a identitu, které signalizují její budoucí směřování. Jejich jádrem se stal nový cíl: vytvářet smysluplné technologie k budování lepšího světa.

„Nové poslání odráží hodnoty naší společnosti, kterými jsou důvěra a otevřenost, ale také směr, kterým se ubírá svět kolem nás. V posledních několika letech zažíváme – a to nejen v souvislosti s pandemií a debatou o klimatu – mimořádné časy, které vedly k významné změně očekávání našich stakeholderů. Víc než kdy jindy proto záleží na tom, aby se firmy vyjadřovaly ke společenským tématům a přistupovaly k nim aktivně,“ říká Kimmo Alkio, prezident a generální ředitel společnosti Tietoevry. Technologie podle něj posouvají společnost kupředu a Tietoevry chceme být firmou, která vytváří digitální budoucnost s ohledem na lidskost. A také firmou, která ví, jak čelit případným negativním dopadům, jež může přinést technologický pokrok,“ vysvětluje Kimmo Alkio.

Zlata Hanz: Soubor obrazů.
Umělecká platforma ARTEFFACT prezentuje výstavu Zlaty Hanz s názvem Garážoffky

Společnost Tietoevry si ponechá původní název, k němuž se pojí pevný odkaz a hodnotový základ, jednotlivé divize ale představuje pod novými jmény, která odrážejí jejich specializované zaměření a postavení na trhu.Z TietoEVRY Business Design and Engineering se nově stává Tietoevry Create. Tato divize urychluje digitální záměry zákazníků s cílem vytvářet konkurenceschopné produkty a společnosti založené na datech využívajících design, data a cloudové technologie.Z TietoEVRY Enterprise Modernization se nově stává Tietoevry Transform. Tato divize řídí celofiremní transformaci obchodních procesů, aplikací a infrastruktury zákazníků. Jejím základem je hluboké porozumění klientům, globální kompetence v oblasti cloudu a dat a automatizované operace.

Budova Vězeňské služby ČR - vazební věznice v Ostravě.
Brutální covidová vražda v centru Ostravy. Muž karanténu psychicky nezvládl

Z TietoEVRY Cloud Platform Services se nově stává Tietoevry Connect. Tato divize je poskytovatelem multicloudové platformy, která nabízí celou řadu možností volby infrastruktury na míru – zajišťuje bezpečnost, odolnost a soulad s firemními předpisy zákazníků.Z TietoEVRY Financial Services Solutions se nově stává Tietoevry Banking, jejímž cílem je být vedoucím partnerem v oblasti finančně-softwarových produktů, platforem a služeb v severských zemích i mimo ně.Z TietoEVRY Health & Care se nově stává Tietoevry Care. Cílem divize je přetvořit severský sektor zdravotní a sociální péče pomocí modulárního, otevřeného a interoperabilního softwaru a zlepšit tak zkušenosti zdravotnického personálu i občanů.

Nový monopost Vector 06 představil studentský tým Formula TU Ostrava loni na Dni s Formulí 2021 v MOTOPARKU Ostrava, 16. října 2021 v Ostravě.
Formule Vector je k vidění v Ostravě, vyzkoušet si můžete i závodní simulátor

Z TietoEVRY Industry Software se nově stává Tietoevry Industry. Divize představuje portfolio výrazných konkurenceschopných softwarových a datových řešení v nejrůznějších průmyslových oblastech. Mezi ně patří veřejný sektor, papírenský průmysl a veřejné služby.„Pro Tietoevry tímto začíná nová éra – máme radost, že integrační program společnosti úspěšně končí a pokračuje realizace naší nové strategie. Pevně věřím, že s novou strategií, brandem a identitou dokážeme vytvořit ještě větší přidanou hodnotu pro společnost, zákazníky i investory a zároveň inspirativní pracoviště pro zaměstnance,“ dodává Alkio.