Radní odsouhlasili poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům příspěvkových organizací v sociální oblasti, zřízených městem, pracujícím na odděleních, kde jsou klienti v karanténě kvůli onemocnění COVID-19. Odměny se budou vyplácet zpětně ode dne uzavření oddělení. Stanoveny jsou ve výši tisíc korun za každou odpracovanou směnu.

„Schválená podpora se zatím týká pouze zaměstnanců Domova Iris, kteří se starají o klienty umístěné v uzavřeném oddělení v karanténě. Z ostatních pobytových služeb sociálních zařízení čekáme na informace po provedených rychlotestech. Snažíme se dělat maximum pro to, aby počet klientů i počet zařízení, ve kterých se objeví nákaza, zůstal co nejnižší,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Ilustrační foto.
Strach o zdraví? Lidé se více bojí ekonomických dopadů koronaviru

Radní zároveň odsouhlasili objednávku potravinových balíčků pro lidi bez domova. Po dobu 30 dnů od 15. dubna do 14. května, jich terénní pracovníci Armády spásy a Charity Ostrava denně přímo v terénu rozdělí 250 kusů. Cílem je poskytnout alespoň jedenkrát denně stravu osobám bez přístřeší, které mají v důsledku nouzového stavu daleko komplikovanější možnost si ji zajistit.

Město Ostrava také pokračuje v průběžném schvalování a vyplácení rychlé finanční pomoci ostravským drobným podnikatelům. „Rada města včera, již ve čtvrté vlně, posoudila několik stovek žádostí o rychlou finanční pomoc do výše 20 tisíc korun, která pomůže podnikatelům pokrýt alespoň část nákladů. Zatím bylo projednáno 1507 žádostí. Počet podpořených podnikatelských subjektů je aktuálně 1215 a celková rozdělená suma mezi ně je 18,9 milionu korun,“ doplnil Macura.

Dítě s rouškou - Ilustrační foto
Pořadatelé letních táborů v Moravskoslezském kraji věří, že je uskuteční

Radní se také usnesli doporučit jednotlivým městským obvodům ke zvážení možnost prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství v případech, kdy byl poplatníkům krizovými opatřeními vlády ČR zakázán či výrazně omezen výkon podnikatelské činnosti, který úzce souvisí se záborem veřejného prostranství. Ten na základě uzavřených smluv platí typově například provozovatelé kavárenských a restauračních předzahrádek.

Minulý týden také k zdravotníkům Městské nemocnice Ostrava, pracovníkům v sociálních službách, strážníkům a zaměstnancům na přepážkách úřadů, kteří dostali lehké ochranné štíty z první várky, přibyli praktičtí lékaři. Od středy do pátku bude distribuce štítů dalším ostravským praktickým lékařům pokračovat.