Největší část investovaných financí pochází z nájemného, vyplaceného společností OVAK vlastníku infrastruktury, statutárnímu městu Ostrava.

„Mimořádné částky z ostravského rozpočtu půjdou nejen tento rok na údržbu, obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. V následujících pěti letech se bude jednat v průměru vždy zhruba o 700 milionů korun ročně. Město, jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury, zpracovalo aktualizaci takzvaného Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací na období příštích deseti let. Jeho důležitou součástí je odstranění volných kanalizačních výustí do řek a potoků, což významně přispěje k větší čistotě vodních toků ve městě,“ komentovala náměstkyně primátora Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Do obnovy infrastruktury půjde cca 73 milionů korun. Pro rok 2020 OVAK plánuje investice do vlastního provozního majetku za téměř 16 milionů korun. Prostředky budou využity například na další rozvoj strategicky významných dálkových odečtů vodoměrů Smart Metering a nového Provozního informačního systému.

Mezi nejvýznamnější ojedinělé systémy společnosti OVAK patří například právě dálkové odečty vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají jak provozovateli, tak zákazníkům společnosti, efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích.

„Společnost plní svůj slib rozvoje technologie dálkového odečtu v Ostravě, ke kterému se zavázala při jejím prvním uvedení do ostrého provozu v roce 2017. Od té doby provozujeme celkem 30 přijímačů a sítí signálu jsme tak pokryli všechny klíčové ostravské městské objekty a obvody. V roce 2020 se i přes zpomalení kvůli pandemii Covid-19 očekává připojení dalších 3 tisíc odběrných míst a stále tak platí harmonogram pokrytí všech odběrných míst do konce roku 2024,“ upřesnil generální ředitel společnosti OVAK Vojtěch Janoušek.

Voda v ostravských vodovodech splňuje normy pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak dokonce limity i pro takzvanou kojeneckou vodu.