Mezi dlouhodobé cíle MOb Vítkovice patří zvelebování obvodu, a to nejen účelově, ale také esteticky. Proto vedení obvodu využilo příležitosti a zapojilo se se svými projekty do tematických výzev OZO Ostrava vyhlášených pro rok 2021.

„Bylo by škoda promeškat možnost přihlásit se. Protože času na přípravu nebylo mnoho, rozhodli jsme se, že přihlásíme projekty plánované na letošní rok. Shodou okolností přesně odpovídaly vyhlášeným výzvám,“ dodává starosta MOb Vítkovice, Richard Čermák. A jaké projekty budou v rámci dotace realizovány?

V rámci výzvy s názvem OZO hřiště, jejíž smyslem je podpořit zdravý životní styl dětí, především jejich pohyb ve venkovním prostředí, proběhne vybudování fotbalového hřiště s workoutovými prvky, které vyroste v proluce v Zengrově ulici.

Pozemek byl vybrán cíleně. Jednak se jedná o zcela nevyužitý prostor, který zarůstá plevelem a není nikterak smysluplně využíván a dále obvod dlouhodobě řeší v této části Vítkovic problémy související se shlukováním dětí a mládeže na ulici. Výstavbou vznikne místo, v němž budou mít děti mít prostor, kde se mohou setkávat a hrát si s míčem a omezí se jejich pohyb v ulicích.

Druhým projektem je realizace zahrady u Domu s pečovatelskou službou v Lidické ulici. Cílem je zpříjemnit život seniorům, kteří dům obývají, zvýšit úroveň a kvalitu jejich života. „V plánu je vybudování pergoly a posezení, kde mohou relaxovat, i zvelebení zeleně a umístění prvků pro pěstování zeleniny. V zadní části zahrady budou vyvýšené dřevěné záhony, které budou senioři moct využívat,“ dodává Richard Čermák.