Za poslední čtyři roky klesla částka, s níž ve skanzenu hospodaří o pět milionů korun. O práci už kvůli tomu v uplynulých letech přišlo dvacet zaměstnanců muzea.

Ještě v roce 2009 mohlo ekonomické oddělení skanzenu počítat s provozními prostředky ve výši 42 milionů korun. O rok později to bylo 41,2 milionů a v roce 2011 už jen 38 milionů. „Na letošní rok máme daný rozpočet sedmatřicet milionů korun. Toto jsou základní prostředky, které dostáváme na provoz muzea a na mzdy," prozradila provozně-ekonomická náměstkyně Petra Parmová.

Doplnila, že mimo to se skanzen uchází o nejrůznější dotace. Touto cestou získává prostředky například na investice do nových staveb a podobně.

Šetřit se začalo před dvěma lety

Úbytek peněz na provoz a mzdy museli ve skanzenu řešit propouštěním. Nejvíce to bylo patrné na přelomu roku 2010 a 2011, kdy se začalo šetřit. „Projevilo se nařízené desetiprocentní snížení platů, které se týkalo celé státní správy. Dostali jsme mzdový limit, který můžeme čerpat," vysvětlila Petra Parmová s tím, že vedení muzea mělo jen dvě možnosti. Buď snížit platy o deset procent všem zaměstnancům, nebo snížit stavy.

Volba padla na propouštění. S prací ve skanzenu se tak muselo rozloučit dvacet zaměstnanců.

„V současné době máme v muzeu stovku stálých pracovníků, dalších dvacet jsou sezonní zaměstnanci," doplnil ředitel skanzenu Vítězslav Koukal.

Údržba objektů je nejdražší

Co se finanční náročnosti provozu muzea týče, podle technického náměstka Milana Gesiericha spolkne nejvíce peněz údržba jednotlivých objektů.

„Máme jich tady zhruba stovku, údržba je nekonečná. Jsou to nemalé prostředky. Musejí se dělat pravidelné revize, energie stále zdražují. To jsou největší položky, bez kterých ale být nemůžeme," vylíčil Gesierich.

Peníze navíc, mimo provozní rozpočet, pak podle něj představují investiční akce. Letos to budou například zateplení a opravy hlavní administrativní budovy, vybudování Jaroňkovy galerie či rekonstrukce vodního náhonu.

„V takových případech musíme nejprve připravit projekt a investiční záměr," přiblížil Gesierich.

O dotaci skanzen žádá například ministerstvo kultury České republiky.