Díky programu Plaveme v tom spolu!, jehož prostřednictvím podporuje společnost SmVaK Ostrava neziskové organizace, v nichž aktivně působí její zaměstnanci, budou moci být uskutečněny projekty s celkovými náklady přesahujícími 1,1 milionu korun. Společnost přispěje na jejich realizaci částkou téměř 200 tisíc korun.

„Jsme rádi, že nový program vzbudil mezi našimi zaměstnanci zájem a spektrum podpořených projektů je opravdu pestré. Na jedné straně podpoříme akce pro handicapované, kulturní události, projekty týkající se ochrany životního prostředí nebo letní tábory pro děti. Pomůžeme ale také například sportovním klubům a dobrovolným hasičům v řadě míst regionu s realizací jejich aktivit pro mládež. Zásadní je, že se naši zaměstnanci chtějí podílet na rozvoji regionu, v němž žijí. Musíme umět ocenit, čemu se lidé věnují ve svém volném čase a většinou bez nároku na odměnu. Jejich aktivit si vážím," uvedl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

Díky projektu tak bude moci například Svaz tělesně postižených ČR uspořádat víkendové setkání automotoklubu invalidů v Budišově nad Budišovkou, děti ve škole v Ludgeřovicích projdou lekcemi, jak se bezpečně chovat ve vztahu k psům, Klub mladých Filadelfia a Klub Pathfinder dostanou příspěvek na letní dětské tábory v zajímavém prostředí. Příspěvek pomůže i dobrovolným hasičům v Bohumíně-Kopytově a Českém Těšíně. Podporu dostanou například také mládežnické fotbalové týmy v Brušperku, Rychvaldě a Ostravě-Vítkovicích.

Další grantové kolo je plánováno na začátek příštího roku, kdy budou mít šanci ucházet se o podporu další neziskové organizace, na jejichž projektech se aktivně podílejí zaměstnanci společnosti SmVaK a na které se třeba letos nedostalo.

„Příjemcem podpory v programu nemůže být fyzická osoba, ale organizace, v níž zaměstnanec žádající o příspěvek působí. Jinak řečeno, zaměstnanec žádá o finanční pomoc organizaci, v níž sám ve volném čase vyvíjí činnost. O udělení a výši případné podpory rozhodovala komise. Projekt, na který se podpora vztahuje, musí být ukončen v roce 2016. Veškeré potřebné informace se zaměstnanci dozvídají na firemním intranetu, případně v interním měsíčníku SmVaK aktuálně," informoval mluvčí SmVaK Marek Síbrt.