„Světlík dal žalobu na insolvenčního správce, potažmo vlastně na Vítkovické strojírny, a zneplatnil tak prodej Kotlárny a Mostárny. Ohrožuje nás to existenčně, protože zákazníci začínají stahovat zakázky,“ vysvětlila podle ihned.cz důvody protestu předsedkyně Základní organizace Odborového svazu KOVO Energetické strojírenství Jarmila Bartošová.

Vítkovice Power Engineering (VPE) byly dříve jednou z klíčových dceřiných firem Vítkovic, a. s. Loni se firma dostala do potíží, skončila v konkurzu a insolvenční správce David Vandrovec začal její majetek rozprodávat. Kotlárna a Mostárna se tak dostaly do majetku Vítkovických strojíren.

Vítkovice, a. s., nyní tento prodej napadly. Mluvčí Vítkovice, a. s., Eva Kijonková ve zprávě uvedla, že protestní akce byla zjevně organizována vedením Vítkovických strojíren.

„Cílem je donutit Vítkovice, a. s., aby žalobu na zneplatnění prodeje Kotlárny a Mostárny stáhly,“ uvedla Kijonková a dodala: „K tomu ale není důvod. Domníváme se totiž, že části VPE byly prodány v rozporu s rozhodnutím soudu.“