Kardiochirurgické oddělení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí má již na svém kontě přes 14 tisíc operací.

„Začali jsme v lednu 2000. Původně jsme operovali na jednom operačním sále zapůjčeném od chirurgů. Zde jsme dělali tři nebo i čtyři operace srdce denně. To trvalo na štěstí jen půl roku, pak jsme se přestěhovali do dvou nových operačních sálů,“ vzpomíná na počátky kardiochirurgie primář Piotr Branny.

Za dvě desítky let oddělení zaznamenalo řadu změn, které se týkají nejen modernizace zázemí pracoviště, ale také operativy. Na začátku se lékaři orientovali především na bypassy, postupně se k nim přidávaly operace chlopní, hrudní aorty a vrozených vad a v roce 2005 byla třinecká kardiochirurgie prvním pracovištěm, které v Česku zavedlo novou metodu operace, tzv. videoasistovanou operaci srdce.

„Podobá se laparoskopii v chirurgii a je mnohem šetrnější k pacientům. Takto lze provést náhradu nebo plastiku mitrální i trojcípé chlopně, operaci defektu síňové přepážky nebo operaci pro poruchu rytmu srdce,“ vysvětluje primář a dodává, že od roku 2009 jeho tým také implantuje aortální chlopně pomocí katétru přes tříslo. V této metodě patří třinecké pracoviště k největším centrům v Česku.

Prováděny jsou zde všechny operační zákroky srdce u dospělých, mimo transplantaci srdce. Nejčastějším zákrokem je bypass, oddělení se zaměřuje také na operace chlopní a kombinované výkony, kdy pacientovi lékaři našijí bypassy a zároveň opraví nebo nahradí jednu a více chlopní. Pacienti jsou samozřejmě starší a nemocnější než ti, kteří byli operováni před 20 lety.

Kardiochirurgie podobně jako jiné obory těží z technologického pokroku. Objevují se nové nástroje a přístroje, kterými lze provést operace rychleji a snadněji.

„Velký důraz dnes klademe na miniinvazivní přístupy. Jsou to většinou operace, které lze provést z malé pěticentimetrové jizvy na boku hrudníku s pomocí kamery nebo dokonce pouze z vpichu přes tepnu,“ uvádí primář s tím, že jeho přáním do dalších let je v Třinci i nadále rozvíjet miniinvazivu a používat nové technologie.