„Jejich historie se ale začala psát už dříve, protože jejich základem byly strojírna, slévárna a kovárna v Ostravě. Strojírna v Kunčicích začala vznikat už na jaře roku 1946 v prostorech muniční továrny Vítkovického horního a hutního těžířstva. V poválečných letech se ve strojírně vyráběly stroje a zařízení pro hlubinné vrtání a těžbu nafty, a teprve v roce 1948 byla do strojírny zavedena výroba železničních dvojkolí, o rok později i výroba autokol. Poslední den roku 1951 byla strojírna přičleněna k Nové huti Klementa Gottwalda," upřesňuje historii strojíren mluvčí ArcelorMittalu Ostrava (AMO) Barbora Černá.

Zároveň dodává, že dnes je závod dceřinou společností AMO a sdružuje strojírenskou a slévárenskou výrobu. Z

ákladní sortiment strojírenských výrobků tvoří výroba strojních dílů a zařízení, ocelových konstrukcí a výroba železničního dvojkolí. V oblasti slévárenství je závod zaměřen na výrobu odlitků z oceli a litiny.

„Druhým základním kamenem současných strojíren byla slévárna. I ta byla v provozu už v době, kdy kunčické provozy spadaly pod tehdejší Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Výroba zde začala v roce 1951 a už o dva roky později byla slévárna vybavena vysokofrekvenční pecí pro výrobu odlitků z ocelolitin," přidává další důležité informace z historie strojíren Ronjey Banerjjee, ředitel AMEPO.

Další provozy

V roce 1954 se dokončila také kovárna s lisovnou, která byla dočasně součástí strojírny.

Její nevýhodou však bylo, že neměla odpovídající hrubovací kapacitu, a byla tak závislá na spolupráci s jinými podniky. To vedlo k brzkému vyloučení kovárny ze strojírenského závodu.

„V současnosti se strojírny ArcelorMittal v Ostravě pyšní více než padesátiletou tradicí a bohatými zkušenostmi ve strojírenské a slévárenské výrobě. Kromě toho se mohou pochlubit mnohými rekordy, mezi které patří kokila, tedy litinová odlévací forma, o váze 140 tun nebo nosník lodního jeřábu o váze 35 tun a délce 26 metrů," dodává Banerjjee.