Drtivá část těchto zaměstnanců, kterým dosud nepřišla ani výplata za leden, pak následně oznámila okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy. Předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Lubomír Mišun vysvětlil, že při takovém postupu zaměstnanci mají šanci rychleji se dostat k vyplacení peněz od úřadu práce.

Vítkovické strojírny byly dříve součástí společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE). Ta patřila v minulosti do skupiny Vítkovice Machinery Group. VPE skončily loni v srpnu v insolvenci a insolvenční správce David Vandrovec firmu prodal za 7,4 milionu korun společnosti Taxton Property.

Vítkovické strojírny se podle České televize (ČT) snažily sehnat investora. Dohoda ale zkrachovala. Podle majitelů strojíren za nedostatek financí mohou obavy bank, které jim nechtějí půjčovat.

Předseda odborářů LUBOMÍR MIŠUN:

Pořád jsem přesvědčen, že se pracovní místa dala zachránit

Předseda základní organizace Odborového svazu Kovo Lubomír Mišun v rozhovoru pro Deník vysvětlil nejen okolnosti nejnovějšího vývoje ve firmě, ale také se vrátil k období, kdy se firma do potíží dostala.

Společnost Vítkovice Power Engineering (VPE), jejíž součástí byly v minulosti i klíčové výrobní části podniku, Energetické strojírenstvía Ocelové konstrukce (Mostárna a Kotlárna), se dostala do insolvenčního řízení loni v srpnu. Jaký byl další vývoj?

Už koncem loňského září jsme projednávali výpovědi zaměstnanců, které podal insolvenční správce. Počátkem loňského října jsme se od insolvenčního správce dozvěděli, že byl vybrán nový majitel (Taxton Property, s. r. o., ze skupiny Franco De Poisd'Eau & CIE akciová společnost pozn. red.) a 9. října se nám management dnešních Vítkovických strojíren představil. V té době tady práce nebyla, respektive prováděly se jen práce ve mzdě. To znamená, že zákazník dodal materiál a my jsme jej opracovali, to trvalo měsíc. Pak práce opět nebyla.

Jak se vyvíjela situace v letošním roce?

Zhruba v polovině ledna se začal navážet materiál a koncem ledna jsme se dověděli od generálního ředitele Vítkovických strojíren psana Fajmona, že Vítkovice, a. s., požádaly žalobou soud o zneplatnění smlouvy o koupi Mostárny a Kotlárny z důvodu procesních chyb, respektive neuvedení všeho majetku. Jako odboráři jsme svolali na 9. února protestní akci. Tou jsme chtěli upozornit orgány, které mohou pomoci, aby činily rychle. Žaloba ale stažena nebyla a asi 14 dní nato jsme se dozvěděli, že nejsou finanční zdroje. Banky nechtěly poskytnout provozní úvěry na provoz firmy. Výsledek byl takový, že se přestaly brát zakázky a zaměstnavatel přistoupil k insolvenci. Ta byla soudem zveřejněna 16. března. Teprve až bude insolvence schválena, mohou následovat další kroky, ustanovení insolvenčního správce a další náležitosti.

Co to znamená pro zaměstnance?

Zaměstnanci, kteří nedostali mzdy vyplaceny od ledna (splatnost byla 16. března), v drtivé většině sami oznamují okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy. Podle zákoníku práce se budou hlásit na úřadu práce nebo u nového zaměstnavatele. Mají nárok na kompenzaci mezd u úřadu práce v délce tří měsíců se dvěma měsíci náhradní mzdy. Lidé jsou v nejistotě, jak mají postupovat. Mají obavy, že by jim nebyly vyplaceny ani další mzdy. Proto to drtivá část z nich řeší už uvedeným postupem. Tím si zajistí, že k penězům, které nezbytně na živobytí potřebují, se dostanou přes úřad práce rychleji.

Kolik lidí tedy výpověď dostalo?

Výpověď je připravena pro šest set zaměstnanců, osloveno bylo 30 až 40 z nich, že by i v době výpovědi prováděli práce pro firmu související s její likvidací. Tedy uzavření firmy, likvidace, prodej majetku a další. Těm by v květnu skončila výpovědní doba a v květnu by skončili s nárokem na odstupné.

A co odbory a vy sám osobně?

Jako odboráři jsme měli 27. března konferenci, ta rozhodla o zrušení odborové organizace. Odborová organizace skončí svou působnost 7. května, kdy musí předat na OS KOVO podklady a informace pro likvidátora naší základní organizace. Našim členům také vyplatíme podporu při ztrátě zaměstnání. Termín výplaty podpory je 16. duben. Pracovník, který ve firmě pracoval od roku 1992 a byl členem odborů, může dostat odhadem až kolem 10 či 11 tisíc korun. U těch, kteří tady pracovali kratší dobu, bude tato částka pochopitelně nižší podle délky odpracovaných let. Já osobně jsem už rovněž oznámil ukončení okamžité zrušení pracovního poměru. Ve firmě jsem začínal v roce 1970. Vyučil jsem se tady a od roku 1976 jsem zde s krátkými přestávkami působil dodnes. Za půl roku bych mohl odejít do starobního důchodu. Chtěl bych ještě ale najít novou práci, snažím se držet v kondici a ještě se necítím tak opotřebovaný. Chtěl bych ještě někde dělat.

Co nebo kdo podle vás způsobil, že Kotlárna a Mostárna se dostaly do už zmíněných problémů?

Z mého pohledu svou roli sehrála nevstřícnost společnosti Vítkovice a. s. k řešení problémů. Už v listopadu 2016, když byly Kotlárna a Mostárna ještě součástí Vítkovice Power Engineeringu (VPE), se konala schůze věřitelů VPE. Tehdejší generální ředitel společnosti Vítkovice a. s. Libor Witassek říkal, že nemáme mít strach o zabezpečení tehdejší VPE, že pomůžou. Toolingový úvěr na zajištění zakázek poskytnut ale nebyl. Finančně se VPE nepomohlo a vedení firmy, když nebyly zdroje na výplaty, vyhlásilo konkurz. Členové představenstva VPE pánové Knápek a Krupa tehdy postupovali v souladu se zákonem, protože firma byla v platební neschopnosti, oni vyhlásili insolvenci a konkurzem chtěli řešit situaci. V konkurzu se pak loni na podzim Kotlárna a Mostárna prodaly. Nový vlastník pak ještě letos v lednu říkal, že chtějí přijmout 120 až 150 zaměstnanců, zakázek mělo být dost. Pořád jsem přesvědčen, že v případě vstřícného přístupu všech zainteresovaných stran se pracovní místa mohla udržet.