Jak uvedl odborář Petr Slanina, potvrdila ministryně informace o tom, že EK zatím nedala rozhodnutí ohledně prodeje huti ArcelorMittal Ostrava společnosti Liberty House.

„Bližší informaci, kdy by rozhodnutí mělo padnout, jsme bohužel odborářům dát nemohli. EK nemá žádné závazné termíny, dokdy by musela rozhodnout. Ujistila jsem ale odboráře, že ministerstvo i vláda se tímto tématem budou intenzivně zabývat,“ řekla v Ostravě na tiskové konferenci ministryně.

Na otázku, jak velká je ochota ArcelorMittalu splnit podmínky EK, ministryně uvedla: „Zatím je nenaplňuje. To by nesvědčilo o velké ochotě. Na druhé straně už převzal řízení ocelárny Ilva v Itálii a z toho se dá usoudit, že mu nezbude nic jiného, než podmínky EK nakonec naplnit.“