„Postupně jsme obešli všech 56 bytů na uvedené ulici a zjišťovali jsme, zda v nich nebydlí nenahlášené osoby, prováděli jsme kontrolu stavu společných a sklepních prostor a dotazovali se nájemníků na jejich problémy v soužití se sousedy. Jsem rád, že mohu konstatovat, že se situace od poslední kontroly mírně zlepšila. Pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí provedli šetření v rodinách, které jsou v jejich evidenci z důvodu ohrožení dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Jedná se o rodiny dlouhodobě sledované, ať už z důvodů zanedbání rodičovské odpovědnosti, zanedbání zdravotní péče, případně dětí, které řádně neplní povinnou školní docházku nebo páchají protiprávní činnost a podobně,“ uvedl starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.

Rekola v ostravských ulicích.
Město Ostrava shání provozovatele populárního bikesharingu na dva roky

Během prohlídek bylo zaznamenáno několik nenahlášených osob, ovšem jejich počet byl mnohem nižší než při posledních kontrolách. „S nájemníky, kterých se to týkalo, a i s těmi, na které jsme obdrželi stížnosti v oblasti mezilidských vztahů, budeme dále individuálně jednat. V případě dalšího porušování nájemní smlouvy jim hrozí výpověď z nájmu. Zjištěny byly i drobné technické závady na společných prostorách domů, které budeme řešit,“ prozradil zástupce společnosti Heimstaden Petr Šipula.

„Na dnešní kontrole jsme se dohodli, že za finanční spoluúčasti vlastníka domů, necháme do oblasti nainstalovat bezpečnostní kameru, která bude napojena na pult centrální ochrany městské policie. Věřím, že díky ní budou moci strážníci lépe monitorovat situaci v lokalitě a rychleji tak reagovat na vzniklé konflikty. Ve spolupráci se společností Heimstaden hodláme v kontrolách pravidelně pokračovat, ze strategických důvodů nebudeme dopředu prozrazovat, které další lokality zkontrolujeme při další příležitosti. Naším zájmem je zajistit lepší soužití obyvatel této lokality, jejich bezpečnost a údržbu jednotlivých domů,“ doplnil starosta Vereš.

Světový den lékařů oslavili také v Nemocnici AGEL Ostrava-Vítkovice.
Skupina AGEL si připomněla Mezinárodní den lékařů