V případě potřeby každoročně na podzim následuje tak zvaná ohnisková deratizace, která řeší především problematická místa. Ta obvykle začíná po konci letních prázdnin a probíhá do konce října. V případě, že se v některé lokalitě objeví problémy s větším množstvím potkanů, je situace vždy řešena operativním zásahem.

Potkani využívají kanalizaci jako silniční a dálniční síť, jejímž prostřednictvím se mohou přesouvat do míst nabízejících dostatek potravin. Proto je jejich výskyt vyšší v místech, kde jim lidé svým neodpovědným chováním spočívajícím ve vyhazování zbytků potravin do veřejného prostoru nebo okolí kontejnerů a popelnic připravují komfortní přístup k jídlu. Velmi často jde o sídliště a bytové komplexy.

Tisíce nástrah v celém kraji

Například na Frýdecko-Místecku bude do kanalizační infrastruktury vloženo 8 000 kusů nástrah, na Českotěšínsku jde o téměř 5 000 nástrah, na Karvinsku a Havířovsku se jedná celkem o téměř 14 000 nástrah. Ty jsou rozmisťovány plošně, ale také cíleně do míst, kde byl zaznamenán zvýšený výskyt hlodavců. Úbytky nástrah jsou kontrolovány a v případě, že je to potřeba, tak jsou průběžně doplňovány, aby byla zvýšena efektivita celého procesu.

Používány jsou různé typy výrobků. Například extrudovaná kostka Protect, sáčkovaný Brocum G, Hubex nebo Ratkill vlox. Specifické bývají s ohledem na místní poměry také způsoby osazování nástrah do kanalizační sítě. U splaškových kanalizací je nástraha podávána na suchou a vysokou podestu v revizní šachtě, u jednotných kanalizací s vyšším průtokem odpadních vod se nástrahy obvykle věší pomocí drátku nebo papírového provázku na stupadla šachty, případně se jistí na rám poklopu.

„Efektivitu deratizace zvyšuje to, když se ve stejnou dobu připojí se svými prostory a objekty také města a obce, případně průmyslové podniky, v jejichž areálech se potkani pohybují. Jde především o výrobce potravin, restaurace a vývařovny. Důležitá je koordinace aktivit zúčastněných stran. Můžu konstatovat, že s většinou měst a obcí je spolupráce v této oblasti velmi dobrá a naše akce probíhají v koordinaci s nimi. Deratizace pro naši společnost realizují specializované firmy ve spolupráci s našimi zaměstnanci, kteří jim zpřístupňují kanalizační síť,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Kromě stokové sítě probíhá deratizace v objektech kanalizačních čerpacích stanic a vybraných čistírnách odpadních vod, kde se počet položených návnad řeší individuálně podle velikosti příslušného objektu.

„Velkým problémem zůstává vypouštění odpadních vod se zbytky potravin a přepálených olejů do veřejné kanalizace. Tyto potraviny se stávají ideální potravou pro potkany, kterým se pak výborně daří. Rychle a nekontrolovatelně se následně rozmnožují - jeden pár pak má až několik desítek potomků. Snažíme se o tomto problému veřejnost informovat a vzdělávat už od základních škol, ale situace se v tomto ohledu zásadně nelepší,“ vysvětluje Tlolka.