Od 1. května ale vstupuje v platnost novela zákona o silniční dopravě a její důsledky se dotknou i provozovatelky „Novodobé sanitky".

Novela totiž stanoví, že řidič příležitostné osobní silniční dopravy provozované vozidly určenými k přepravě nejvýše devíti osob se od 1. května 2013 stává automaticky řidičem taxislužby. To znamená, že musí mít i průkaz řidiče taxislužby.

„O zřízení kartičky řidiče, která naší ,Novodobé sanitce' umožní podnikat i po 1. květnu, už jsem požádala. Kartička má platnost rok a provozovatelé všech osobních přeprav jsou povinni do roka složit zkoušky z místopisu. Celkem máme tři pokusy o složení zkoušek," vysvětluje Romana Tvarůžková.

Jak říká, vůbec nechápe, kdo na myšlenku sjednotit, podle ní úplně odlišné druhy podnikání přišel. „Je to, jako by dnes poručili všem malým večerkám, aby se do týdne staly třeba řetězcem Tesco, jinak jim zavřou živnost. To by podle mě také moc logiku nedávalo. Tu novelu si nedokážu vysvětlit jinak, než že za ní stojí tlak lobby taxikářů. My se ale vzdát nechceme a budeme stále bojovat za to, abychom dosáhli změnu či zrušení novely. Do vybudování naší živnosti jsme investovali obrovské peníze, a nyní máme být označeni jako taxi a mít i taxametry. Nevíme, co si o této byrokracii máme myslet. Uvažujeme i o nějaké formě protestu proti této novele," uvažuje nahlas Romana Tvarůžková.

Proč bude osobní přeprava nově taxislužbou?

Podle Andrey Volaříkové z tiskového oddělení ministerstva dopravy je hlavním cílem novely zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro provozování taxislužby. „Nelze tedy hovořit o zániku takzvané příležitostné přepravy, ale spíše o narovnání podmínek při provozování taxislužby a dosavadní vnitrostátní příležitostné osobní dopravy. Problém byl zejména v tom, že oba tyto druhy dopravy byly poskytovány zaměnitelně, a docházelo tak k obcházení zákona. Dopravci se například snažili vyhnout zákonným požadavkům a prováděli svou činnost sice pod hlavičkou příležitostné osobní silniční dopravy, avšak formou typickou pro taxislužby vozidla byla označována zaměnitelně s vozidly taxislužby, nebyl dodržován zákaz placení za přepravu cestujícími a podobně," vysvětlila Andrea Volaříková. Ministerstvo dopravy se proto podle ní rozhodlo vyřešit tento problém novým vymezením taxislužby.

Zákazníků přibývá

Zájem o službu, kterou Romana Tvarůžková nabízí, v posledních měsících roste. „Nabízenými službami se snažím ulehčit život lidem, kteří to potřebují. A to formou přepravy i následnými službami. Našim pasažérům pomáháme i po vystoupení z auta například při cestě do ordinace lékaře či do nemocnice. Klienti si platí pouze za samotnou přepravu, která je o polovinu levnější než u běžných taxislužeb. Zdarma na ně čekáme, doprovázíme je k lékařům, vyřizujeme za ně formality, vyzvedáváme jim léky. To, že musíme neustále řešit věci, které považuji za zbytečnou byrokracii, nás sice ubíjí, občas i bere chuť, ale zatím nás to neodradilo," věří v budoucnost svého podnikání Romana Tvarůžková.