V hale se vyvíjí zařízení na ekologickou likvidaci odpadů. Je tam mimo jiné umístěna pyrolýzní jednotka, která dokáže přeměnit za vysokých teplot a bez přístupu vzduchu odpad, například plasty, na energii. Pyrolýzní jednotka je dílem doktorandů Vysoké školy báňské a několika firem z praxe. V současné době se v centru vyvíjí i navazující zplyňovač, který veškeré produkty pyrolýzy následně promění na energetický plyn. „Pyrolýza se sice dá využívat i samostatně, ale se zplyňovačem bude ještě efektivnější,“ sdělil Roman Smelik, technický ředitel společnosti Arrow line, která se na projektu podílí.

V další etapě se bude opravovat objekt budoucích kanceláří, který na halu navazuje. Jde o rohový dův v havarijním stavu na ulicích 1. máje a Pohraniční. První laboratoře by měly být k dispozici už na jaře, na podzim bude celý dům, který roky hyzdil okolí, kompletně opravený. Výstavba technologického centra by měla pokračovat i v dalších letech, kdy se počítá s dalšími dvěma halami. I ty by měly být určené pro poloprovozní zkoušení nově vyvinutých technologií. Stát by mohly v roce 2012.

Na vybudování technologického centra získal v závěru letošního května klastr firem Envicrack dotaci z Evropské unie ve výši necelých 21 milionů korun, další více jak tři miliony korun přidá stát ze svého rozpočtu. Celkové náklady na výstavbu budou 49 milionů korun, polovinu budou hradit zúčastněné průmyslové firmy z regionu. V příštích pěti letech by pak Technologické centrum Ostrava mělo přinést 50 nových míst, z toho zhruba 20 v dělnických profesích a 30 pro absolventy vysokoškolského studia.

Při příležitosti otevření nové haly bylo technologické centrum pojmenováno po duchovním otci myšlenky na jeho výstavbu Václavu Roubíčkovi, bývalém senátorovi a rektorovi Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava, který letos zemřel po těžké nemoci. „Manžel pro vědu žil a rozvoj pyrolýzní jednotky, na kterém se podíleli studenti doktorandského studia univerzity, ho zcela pohltil. Byl by moc rád, kdyby viděl, kam se projekt posunul,“ řekla Jitka Roubíčková.