Celý svět včetně České republiky si tento den a oběti AIDS připomíná Světlem pro AIDS, tedy červeným nasvícením budov, které má být také upoznorněním, že HIV je stále velkým problémem dnešní společnosti.

Česká společnost AIDS pomoc tento projekt pořádá již sedmým rokem. Kromě budov v Praze, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem se v neděli 17. května ve 20 hodin rozsvítí i Ostrava, konkrétně radniční věž a Forum Nová Karolina.

„Tato akce slouží nejen jako symbolická připomínka těch, kteří na AIDS zemřeli, ale je rovněž prostorem pro angažovanost a zviditelnění komunit i jednotlivců, kteří chtějí upozornit na problém stigmatizace HIV pozitivních a také na rostoucí počet nových případů HIV infekce,“ řekl Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc.

Celosvětovým mottem akce je „Vzpomínáme – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV“. Motto vyzývá k zamyšlení a zavázání se ke spolupráci na cestě k ukončení epidemie AIDS. V České republice žije k 31. březnu 2020 celkem 3 644 HIV pozitivních lidí.