Centrum sídlí v Ostravě, Plzni, v Krakově a Kaliningradu, podílí na projektech po celém světě, poskytuje služby a řešení v oblasti automatizace, vývoje softwaru, konstrukce strojních zařízení, projektování a uvádění do provozu elektrických systémů a pohonů.

Aktuálně hledáte mimo jiné také specialisty na mezinárodní logistiku, inženýry pro námořní dopravu nebo softwarové developery v oblasti lodního průmyslu. Čím je Ostrava tak výjimečná, že si z ní globální koncern ABB dělá základnu pro tak exotické projekty?
Na těchto projektech jsme nepracovali hned, ale dostali jsme se k nim postupně. Nejdříve jsme se osvědčili na menších zakázkách a s rostoucí důvěrou rostl rozsah projektů, na kterých se podílíme, rostou i požadavky od našich partnerů. Tím, že je Ostrava úzce spjata s průmyslem, nám může nabídnout také kvalifikované techniky a specialisty. Bez těchto zaměstnanců bychom se neobešli.

close Pavel Prautsch, ředitel Operačního centra Evropa technologické společnosti ABB. info Zdroj: archiv společnosti zoom_in

Podobných průmyslových regionů je řada, tak proč je právě centrem zájmu Ostravsko?
Dostatek kvalifikovaných odborníků zase není taková samozřejmost, hraje tu roli jak líheň talentů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a dalších škol v regionu, tak i profesionálů se zkušenostmi z tradičních průmyslových podniků. Další výhodou je lokace na hranici s Polskem a Slovenskem. Mezi našimi zaměstnanci jsou například i absolventi Žilinské univerzity. Našim partnerům umíme nabídnout nejen techniku, ale také řešení v oblastech jako nákup, logistika a projektové řízení. Díky kompletním službám dnes z Ostravy pracujeme na věcech, o kterých se nám dříve ani nesnilo.

Nejde tedy jen o chvilkový růst?
Během posledních pěti let jsme tady více než zdvojnásobili počet zaměstnanců. A kupříkladu teď hledáme jen v Ostravě kolem dvaceti dalších inženýrů a specialistů z různých odborů.

Koncern ABB na sebe také upozornil zvýšeným objemem repase robotů. Je rostoucí poptávka po repasovaných robotech výsledkem koronakrize, kdy firmy více nahrazují fyzickou přítomnost zaměstnanců stroji? Anebo se jedná o přirozený trend?
Zde budu mluvit za kolegy z globálního repasovacího centra. Nejde o zvýšený objem v pravém slova smyslu, je však pravdou, že se v trendu robotizace projevuje i snaha o úspory. V tomto ohledu je repase již používaných strojů zajímavou alternativou a přináší navazující úspory. Například odpadá zaškolování operátorů na nové typy robotů, nejsou potřeba dodatečné úpravy pracovišť nebo třeba modifikace chapadel.

Je v Česku dostatek specialistů na tak sofistikovaný obor, jakým je robotika? Je Ostrava pro takový provoz ideálním místem v rámci ČR?
Zruční lidé s chutí pracovat v zajímavém oboru jsou stále dostupní, což je pro nás klíčové. Zní to trochu paradoxně, ale odvětví robotů je opravdu o lidech a jejich týmové práci. U administrativních pozic je situace obdobná, obecně standardně evidujeme pět až deset kandidátů na jedno místo.

V Moravskoslezském kraji je vysoká nezaměstnanost dlouhodobý problém. Jste reprezentant firmy, která v regionu i přes krizi roste a nabírá lidi. Máte recept na úspěšnou ekonomickou transformaci regionu?
Neexistují žádná snadná a rychlá řešení. Jako základ pro trvalé dosažení vyšší životní úrovně a kvality života vůbec je třeba lepšího vzdělání. Vzdělávací systém má v Česku před sebou stále ještě základní transformaci. Je potřeba vychovávat především adaptabilní lidi, protože dnešní svět se mění tak rychle, že dnes nedokáže nikdo odhadnout, jaká bude nejpoptávanější profese za pět let, natož za dvacet. V oblasti otevřenosti a vzdělání již Moravskoslezský kraj pokročil a ačkoliv se výsledky dostaví až časem, jsem optimistický. Ještě stále trochu podceňovaným, i když neopomenutelným faktorem zlepšení kvality života, je životní prostředí. Lokality se znečištěným ovzduším, skládkami a narušenými ekosystémy prostě působí jako zaručené odpuzovače jakéhokoli úspěchu. Na tom je potřeba zapracovat hned.


K TÉMATU

Koncern ABB má v Ostravě zhruba 500 zaměstnanců, obě centra svou působností dalece překračují hranice České republiky. Operační centrum Evropa je globálním centrem nejen pro tvorbu technických řešení, ale i další služby v oblasti průmyslové automatizace. Pracuje s moderními technologiemi a poskytuje řešení v oblasti automatizace, konstrukce, vývoje softwaru, konstrukce strojních zařízení, projektování a uvádění do provozu elektrických systémů a pohonů, ale také řízení dodavatelského řetězce a projektového řízení. V druhé lokalitě, která je v průmyslové zóně v Hrabové, se nachází globální repasovací centrum robotů, část evropského centra pro svařování a dělení materiálu. Obě tyto jednotky působí i globálně.