Bude to však v dlouhodobě čistší MHD. „Po koronaviru už nikdo nebude moct mluvit o mastné tyči, všichni dopravci se zaměří na čistotu a budou muset do údržby dát několikanásobně víc peněz,“ říká Morys.

Společnost se chystá na restart, jak ten probíhá v dopravním podniku?
Kromě sčítání škod, které jsou nemalé a některé trvalé, protože lidé se do MHD vrací postupně, přemýšlíme, co si z této krize vzít. Menším krizím jsme čelili už v minulosti – chřipkovým epidemiím, žloutence a podobně, ale takhle vážná krize městskou hromadnou dopravu v posledních desetiletích nepostihla. Projevuje se to strachem shromažďovat a všechno „hromadné“ dostalo ránu. A nejde jen o dopravu, ale i o akce a města samotná. Nechci však dělat z MHD uplakánka, vše musí řešit a přehodnotit samotná společnost. 

Zůstanou některá z velké řady zavedených bezpečnostních opatření v hromadné dopravě trvale nebo alespoň na delší čas?
V zásadě jedno opatření zatím bude vidět pořád – budeme doporučovat, nehledě na postoj vlády, nošení roušky. Myslím si, že se z nich může stát běžný doplněk oblečení a že mohou mít jakýsi setkávací charakter. Nasadit si ji na 15 minut pro jízdu v tramvají není žádné zásadní omezení. Myslím také, že krize naučila lidi větší ohleduplnosti. Už před časem jsme apelovali, že když lidé mají chřipku, mají mít zakrytá ústa nebo MHD nepoužívat. Nikdo to nebral vážně. Koronavirus by je to mohl naučit. Prozatím také ještě nebude možný nástup předními dveřmi.

Daniel Morys.Zdroj: archiv

Budou dopravní prostředky i nadále intenzivněji dezinfikovány?
Pandemie ukázala nový přístup k dezinfekci a čistotě. MHD obecně, nejen v Ostravě, z koronaviru rozhodně vyjde jako bezpečnější a čistější. Po koronaviru už nikdo nebude moct mluvit o mastné tyči, všechny podniky se zaměří na čistotu a budou muset do údržby dát několikanásobně víc peněz. Čistota bude naprostá priorita, a ne proklamativně, ale prokazatelně v rozpočtech. U nás byly náklady na čistění kolem 20 milionů ročně, což jsme zdvojnásobili, ale ani to nyní nestačí. Každé ráno z vozovny vyjede kompletně vyčištěný vůz, což dříve z finančních důvodů nebylo možné. Peníze na to nejsou ani dnes, ale budou se muset najít.

Prozraďte, jak velkou ekonomickou ztrátu Covid-19 pro dopravní podnik znamenal?
Za první čtyři měsíce roku jsme přišli na tržbách o 45 milionů korun. V březnu asi o 37 procent tržeb, ale v dubnu už přes 70 procent tržeb, protože jezdilo jen 15 až 20 procent obvyklých cestujících. Chtěl bych poděkovat mnoha cestujícím, kteří nežádali vrácení jízdného a koncept MHD takto podpořili. 

Očekáváte s návratem do běžného života okamžitý příval cestujících, nebo bude jejich návrat spíše pozvolný?
Myslím, že Ostrava na tom bude lépe než jiná města, kde velkou část cestujících tvoří turisté. Poměrně masivní ztráty budeme sčítat asi do konce srpna. Až v září opět začnou jezdit studenti, mohli bychom se vrátit na 90 procent tržeb a počtu cestujících. Je otázka, jak rychle se lidé zbaví strachu. Každopádně na čísla počtu cestujících z minulých let se budeme dostávat ještě několik let. A to přesně koresponduje s tím, že lidé musí získat dlouhodobou důvěru k bezpečné a čisté MHD.

Chystáte tedy pro lidi nějaké motivační faktory?
Chystáme, i v souvislosti s digitalizací, a to pro cestující, kteří s námi jezdí trvale. Neustále investujeme také do IT řešení a chceme maximálně zkomfortnit systém odbavení.

Takovým bonbónkem prozatím alespoň může být otevření Výškovických mostů, viďte…
Ano, jenže naopak investic přibude. Tuto sezonu s námi bude jezdit méně lidí, proto chceme zrealizovat rekordní počet investičních staveb. Brzy lidem přestavíme, co chystáme. Půjde o řadu projektů, které zrychlí a zmodernizují dopravu. V plánu už byly, ale rozhodli jsme se je ještě více nakumulovat. Řekli jsme si, že když je možnost získat peníze a lidé jezdí méně, jdeme do toho. Takový počet staveb přes léto, jako bude letos, tady několik desetiletí nepamatujeme. Navzdory ztrátě nechceme, aby se krize promítla do omezení investic. V případě potřeby si vezmeme i úvěr. 

Jakým způsobem ztrátu vykryjete? Z městských peněz?
Nepočítáme jen ztráty na tržbách, které za rok 2020 odhaduju kolem 120 milionů. Také městský rozpočet bude krizí významně omezený, proto některé opravy, ne však investice, oddálíme. Chceme letos ušetřit 200 až 220 milionů na dalších nákladech, ale nebude to znamenat snížení investic, ani komfortu a kvality služeb pro cestující. Máme také kam sáhnout a využijeme vytvořených rezerv. Až příští rok bude složitým rokem, kdy budeme muset přeskládat rozpočet.

Během pandemie zcela zapadlo, že DPO přešel na plně bezpapírový režim. Co první bezmála dva měsíce ukázaly?
Ukázaly, že není žádný problém. Počty dotazů a připomínek rapidně klesají, řešíme jen jednotky. Lidé si postupně zvykají a jsem za to velmi rád. Nemáme žádnou sofistikovanou analýzu, že pandemie pomohla v adaptaci na elektronické platby, ale tak to je.

Na druhé straně teprve v příštích týdnech lze očekávat opětovný nával cestujících. Jste připraveni na možné zmatky? Lidé přeci jen nyní řešili jiné věci…
Jsme připraveni. Systém jsme mezitím také optimalizovali. Nově je možné přidat na jednu kartu až padesát spolucestujících, takže hromadné skupiny už se odbaví elektronicky. 

Jak vlastně situaci zvládli vaši zaměstnanci? Vyhnuli se všichni zdárně nakažení?
Po celou dobu se nenakazil žádný z našich řidičů, to bohužel každý dopravní podnik o sobě aktuálně říci nemůže. Péče o ně je naší prioritou hned po péči o cestující. Prokazatelně se také nikdo nenakazil přímo v ostravské MHD, i to je také určitá známka toho, jak fungujeme.

K TÉMATU

Rastislav Maďar: Velmi významná je individuální zodpovědnost lidí
Městská hromadná doprava není z hlediska koronaviru nebezpečná

Epidemiologové považují vývoj situace v České republice za příznivý, důležité ovšem bude, jak se projeví důsledky zatím nejvýraznějšího rozvolnění zavedených opatření, především otevření nákupních center nebo venkovních částí restaurací.
„Máme vytvořenu poměrně slušnou komfortní zónu, aby se nám jednotky intenzivní péče nezahltily. Nadále velmi významná je individuální zodpovědnost jednotlivých lidí a správně nastavená režimová opatření u různých druhů provozoven,“ říká Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny k uvolňování karanténních opatření Ministerstva zdravotnictví a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
Podle jeho slov se infekce přenáší v MHD podle dosavadních zkušeností jen minimálně, obdobně je tomu v obchodech a na pracovištích.
Od pondělí 25. května začalo platit, že ve vnějších prostorách, v dostatečném odstupu od dalších lidí vyjma rodinné příslušníky, nemusíme mít roušku. Pokud se k někomu přiblížíme na dva metry, roušku bychom si ale vzít měli, stejně jako vždy do prostředku veřejné dopravy.
„Zdraví občanů je pro nás na prvním místě, proto jsme původně chtěli udržet roušky nějaké dva nebo tři týdny po 25. květnu, připustili jsme však uspíšení. Ve vnitřních prostorách ale roušky ještě nějakou delší dobu zůstanou, i když chápu, že bychom je všichni už rádi odložili. Opatření uvolňujeme nejrychleji, jak jsme schopni z hlediska ochrany zdraví celé populace akceptovat. Zároveň ale chceme, aby nás během uvolňování, nebo alespoň během té nejdůležitější části, provázela základní tři pravidla. Tedy: dostatečná vzdálenost, hygiena rukou a roušky,“ upozorňuje Rastislav Maďar.