Cílem bylo zachovat i historické hodnoty stavby, snaha tyto hodnoty dodržovat stále platí. Cíl zachovat a navrátit historické hodnoty zůstává. Známá je také budoucí podoba prostranství kolem historické budovy, které se bude upravovat, stejně jako objekt. Studie probíhá podle polského ateliéru KWK Promes Roberta Konieczného.

„Po mnoha letech nejasností, co bude s historickou budovou jatek v centru Ostravy, se nyní už půl roku intenzivně pracuje na její kompletní rekonstrukci, která by měla být hotova do konce příštího roku. Autoři celé koncepce ze studia KWK Promes nyní připravili také návrh na úpravu prostranství kolem objektu. Jsme rádi, že reagovali na výzvu města a návrh Plata a pod vedením MAPPY připravili originální přístup k veřejnému prostoru, který nám do okolí jatek místo původně plánovaných betonových ploch přinese kus přírody,“ vyjádřil se primátor Ostravy Tomáš Macura.

V tuto chvíli je hotova demolice budovy D, jež měla narušenou statiku. Demontována jsou stará okna, dveře a střechy, odstraněny jsou původní omítky a podlahy. Hotovy jsou kanalizační a vodovodní přípojky i hydroizolace obvodové zdi.

Preventivní akce "Nebuďte neviditelní" měla nejen rizikovým skupinám připomenout důležitost reflexních prvků na oblečení.
Nebuďte neviditelní, radí preventisté policie Moravskoslezského kraje

V budově C zase byly položeny nové podlahy a nahozeny hrubé i sanační omítky. Postupně se v jednotlivých částech jatek dělají elektrorozvody a montuje se zdravotechnika, betonují se obvodové věnce, dokončují se vnitřní zemní práce. V budově C se začala zdít vnitřní zateplení pomocí tvárnic Multipor. Renovovat se bude například dřevěné schodiště, které patří k původním prvkům, co budou zachovány.

„Postup prací bedlivě sledujeme a stavba pokračuje podle plánu. Do konce letošního roku by měly být ještě hotovy nově budované pohledové železobetonové stěny objektu D, ocelové konstrukce střech včetně jejich zakrytí, výtahové šachtice, vnitřní monolitické konstrukce a betonáže, omítky jednotlivých částí objektu, instalovány budou ocelové konstrukce otočných vrat, vyrábět se budou okenní a dveřní otvory. Zároveň pracujeme na projektové dokumentaci okolního veřejného prostoru, jehož realizaci připravujeme tak, aby byl objekt včetně okolí dokončen příští rok. Byť, protože půjde tak trochu o zahradu, práce na ní nebudou ukončené nikdy,“ dodala náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Návrh úpravy prostranství u budovy galerie pochází z dílny KWK Promes, námět úprav se však zrodil v hlavách zástupců galerie Plato a je tak částečně i jejich dílem.

„Řešení okolí budovy spočívá v zachování přirozeně chaotického rázu plochy s přidáním většího množství zeleně. Autoři v rozčlenění plochy zohledňují půdorysy zaniklých objektů, které tvořily areál jatek. Návaznosti jednotlivých ploch zeleně a chodníků budou plynulé a vznikne tak dojem, že mezi sebou prorůstají,“ uvedl Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA, který v procesu přípravy sehrál aktivní roli od sestavení zadání až po spolupráci na studii.

Koncept celého projektu jatek je specifický v tom, že se počítá se zachováním původních prvků nalezených na místě. Řeší se například využití starých cihel, původních dlažebních kostek a další nakládání s nálezy objevenými během stavebních prací, začlenění původních asfaltových ploch.

Pustevny. Ilustrační foto.
Nový mobiliář na Pustevnách vznikne letos díky speciálnímu fondu

Počítá se také s tím, že že v lokalitě je zatím mnoho neznámých, třeba možnost výstavby nových domů podél ulice Masné, proto klade důraz na univerzálnost a možnost postupné přeměny prostranství podle dalšího vývoje v lokalitě.

K tématu

V galerii moderního umění se promění celkem pět na sebe navazujících částí objektu různého stáří, konkrétně původní chladírny, nové chladírny, vepřové porážky a zastřešeného atria. Zdemolována už je provozní budova z roku 1926, která byla v neudržitelném technickém stavu, následovat bude její nová výstavba. Budoucí galerii bude tvořit šest výstavních sálů, které mohou být navzájem propojeny nebo mohou fungovat samostatně. Díky otočným stěnám bude do výstavního prostoru začleněno i venkovní prostranství.

Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava před více než pěti lety. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun.

Kontroly bytů společnosti Heimstaden proběhly opakovaně na ulici Technická ve Slezské Ostravě.
Prohlídky bytů společnosti Heimstaden pokračují, nyní ve Slezské Ostravě