Sanatoria tím vychází vstříc slovenské poptávce po následné péči a rehabilitaci pro dospělé pacienty s postižením mozku, zejména po cévních mozkových příhodách. Pacienty začne Sanom přijímat v polovině září.

„Za našimi specializovanými neurorehabilitačními programy začalo do Sanatorií Klimkovice postupně přijíždět i mnoho pacientů ze Slovenska, proto vznikla před několika lety myšlenka vybudovat speciální kliniku fyzikální balneologické a léčebné rehabilitace také v Bratislavě, s cílem řešit deficit následné lůžkové neurorehabilitace na Slovensku,“ uvedl jednatel Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

Nemocnice Sanom, na Slovensku jedinečná svým zaměřením i přístrojovým vybavením, má kapacitu 110 lůžek ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích a v několika apartmánech s nadstandardním vybavením. Soustředit se bude zejména na rehabilitaci dospělých pacientů s potížemi po získaném poškození mozku a po ortopedických operacích. Rehabilitační programy budou jak pobytové, tak ambulantní.

„Nová nemocnice vychází vstříc požadavkům zdravotních pojišťoven, rehabilitační péče v ní bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Našim cílem bude redukovat motorické deficity způsobené zejména cévní mozkovou příhodou, úrazem hlavy a traumatem mozku, roztroušenou sklerózou, či dalšími neurologickými potížemi, a to tak, aby se pacienti mohli se co nejdříve vrátit do normálního života. Rehabilitovat u nás budou také pacienti po operacích páteře nebo s polyneuropatií,“ objasnila ředitelka Sanomu Jana Šusteková.

Sanatoria Klimkovice otevírají v Bratislavě specializovanou neurorehabilitační nemocnici, která je na Slovensku první svého druhu.Sanatoria Klimkovice otevírají v Bratislavě specializovanou neurorehabilitační nemocnici, která je na Slovensku první svého druhu.Zdroj: Sanatoria Klimkovice

Nemocnice vznikla rekonstrukcí bývalé ubytovny a přiléhající správní budovy. Přestavba vybydlených objektů na moderní bezbariérové pracoviště a nákup vybavení včetně špičkových robotických rehabilitačních přístrojů představuje celkovou investici 9 milionů eur. Kultivace dříve zchátralého areálu zároveň pomohla zkvalitnit veřejný prostor příjemného městského parku v centru Bratislavy. V hlavní budově se podařilo zachovat a repasovat původní, rozsáhlou mozaiku nacházející se ve vstupních prostorách Sanomu.

Nová nemocnice bude čerpat z více jak desetiletých zkušeností Sanatorií Klimkovice s neurorehabilitací, která využívá neuroplasticity mozku, tedy jedinečné schopnosti, která umožňuje, aby zdravé části mozku převzaly funkce těch poškozených. Klimkovické lázně ji začaly uplatňovat po vzoru specializovaných zahraničních klinik nejprve u dětí a později také u dospělých s vrozenými či získanými onemocněními mozku. První znalosti čerpaly z odborného pracoviště v Michiganu, posléze také z univerzity v Alabamě.

„Postupně jsme vytvořili celý, pečlivě koordinovaný, souvislý, komplexní a multioborový systém rehabilitace pacientů s poškozením centrální nervové soustavy, jehož základním úkolem je co nejvíce zmírňovat přímé i nepřímé důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které významným způsobem omezují nebo zcela znemožňují sociální začlenění osob s postižením. S týmem lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psychologů, logopedů, či specialistů na poruchy zraku dnes dokážeme výrazně zlepšit fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň takových pacientů, čímž jim pomáháme získat co největší nezávislost,“ vysvětlil primář Sanatorií Klimkovice Tomáš Bauko.

Odborníci ze Sanatorií Klimkovice nyní pomohou nově vznikajícímu týmu Sanomu nastavit základní standardy kvality neurorehabilitační péče. Nemocnice v Bratislavě stále nabírá další fyzioterapeuty, zdravotní sestry, maséry a sanitáře. Pracovníky si vybírá hlavně mezi absolventy slovenských odborných škol, s nimiž Sanatoria Klimkovice spolupracují už dlouhodobě i při budování své profesionální základny.

Pro odbornou veřejnost, zejména pro primáře, lékaře a zdravotní sestry ze slovenských nemocnic, pro pracovníky z ústavů sociální péče a občanská sdružení pacientů připravuje nemocnice Sanom na čtvrtek 9. září den otevřených dveří