Kompletní rekonstrukci, která zahrnovala opravu stávajících objektů a změnu technologie čištění splašků z biologického filtru na technologii s aktivací, provedla třinecká společnost Beskydská stavební. Součástí dodávky byla také nová aktivační nádrž pro biologické čištění.

„Zakázku jsme odevzdali bez vad a nedodělků při splnění podmínky zachování funkčnosti ČOV během celkové rekonstrukce,“ uvedl Petr Piprek ze společnosti Beskydská stavební.