Kvůli smogu nemohli třeba najíždět a odstavovat kotle spalující černé uhlí.

„Tedy s výjimkou poruch nebo jiných nutných provozních záležitostí,“ upřesnil vedoucí výroby ETB Tomáš Volovský. Platilo také omezení manipulace s palivem uloženým na venkovních skládkách.

To mohli zaměstnanci dodavatelské firmy zajišťující transport uhlí do areálu i jeho přísuny na dopravníkové pásy elektrárny jen vykládat z vagonů ve vysypávací hale.

„Prioritně jsme během regulace používali nově dovážené palivo, nikoliv to ze skládek,“ pokračoval Volovský. Protismogová opatření znamenala v Elektrárně Třebovice logistickou náročnost.

Elektrárna Třebovice, provozována Veolia Energie ČR, leden 2019 v Ostravě.

Elektrárna Třebovice, provozována Veolia Energie ČR, leden 2019 v Ostravě.

„Bylo to složitější, ale naši pracovníci je neprováděli poprvé. Neomezily se dodávky tepla domácnostem či jiným odběratelům. Neohrozilo by je ani přetrvávání smogu, neboť díky masivním investicím do ekologizace plníme přísné ekologické limity, “ líčil Volovský.

Jeho kolegové každopádně pokračovali v boji s mrazy. Na skládce museli po skončení smogové regulace nejprve buldozerem rozjezdit zmrzlé uhlí. „Jinak by se nedalo nakládat,“ upřesnil vedoucí výroby.

Naplno spustili v Třebovicích i dvě haly, kde se horkým vzduchem rozmrazují vagony s uhlím každá jich pojme osm.

„Když se dříve vozilo až z Ruska, bylo zapotřebí čtyřiadvacet hodin rozmrazování. Jinak běžně stačí průměrně dvanáct,“ vysvětloval vedoucí výroby s tím, že za současného zimního počasí spalují asi dva tisíce tun uhlí denně. Tedy asi čtyřicet vagonů.

ETB její provozovatel Veolia Energie ČR zmodernizoval tak, že zachytí „naprostou většinu“ emisí.

„Teplem z Třebovic zásobujeme největší obvody, tedy Porubu a Jih, tisíce domácností, školy, nemocnice, firmy. Elektřinu odebírá běžná distribuční síť,“ dodal Volovský. Dodržování protismogových opatření kontroluje Česká inspekce životního prostředí; v ETB byla tento týden spokojená.