V tuto chvíli počítá městský obvod s investicemi ve výši zhruba 25 milionů korun, během roku se však může ještě navýšit.

„Mírná a krátká zima nám dovolila letos zahájit opravy chodníků a vozovek ještě v zimním období. Bohužel po vyhlášení nouzového stavu se stavební práce zpomalily nebo se úplně musely zastavit. Přesto se nám již podařilo provést opravu chodníku na ulici Hladnovské podél domů č. 73 a 75, jednalo se o napojení na regeneraci sídliště Muglinov,“ uvedla místostarostka Hana Heráková.

Opraven byl také chodník na ulicích Nejedlého, Červenkova, Frýdecká či u zastávky Králičí. Na ulici Stromovka se opravy právě dokončují.

Co se týče vozovek, kompletní je ulice Fojtská, větší výtluky byly opraveny v ulicích Na Druhém, Olbrachtova a Sapíkova.

„V nejbližší době budou zahájeny některé další akce, konkrétně oprava chodníku Na Liščině (úsek ulice Na Vyhlídce – ul. Poslední), oprava vozovky na spojce mezi ulicemi Zámostní a Keltičkovou, oprava komunikace na ulici Volná v úseku mezi ulicemi Sodná a V Korunce. Před zahájením je také kompletní rekonstrukce ulice Švédské v úseku mezi ulicemi Mojžíškové a Okrajní, kde vznikne i nový chodník,“ vyjmenovala další práce mluvčí městského obvodu Jana Pondělíčková.

Komplexní opravy chodníků se dočká i část sídliště Kamenec (mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí) v rámci projektu jeho regenerace, která zahrnuje opravy chodníků, komunikací, ale také revitalizaci zeleně a celkovou proměnu veřejného prostoru. Stát bude 15 milionů korun.

Provedeny byly také opravy čekáren MHD, např. na ulicích Rudná, Betonářská, Michálkovická, Holvekova a U Dvora. Městský obvod také podpořil bikesharing vytvořením nových ploch pro umístění stojanů na sdílená kola, celkem jich už je 26.