„Naši dobrovolní hasiči v současné době využívají přístroj k dezinfekci budov hasičských zbrojnic. Následovat budou domovy s pečovatelskou službou a některá školská zařízení a jiná veřejná místa,“ uvedl místostarosta Vladimír Lyčka.

Výhodou je provedení dezinfekce během několika desítek vteřin a to tak, aniž by se musela místnost předem nějak připravovat. Aplikace probíhá zamlžováním, tudíž na dezinfikovaném povrchu neulpívá žádná tekutina. Takto ošetřený prostor je možné do půl hodiny opět plně užívat.

„Pořízení tohoto přístroje nám zařídí mnohem větší flexibilitu při plošných dezinfekcích jak uzavřených prostor, tak exteriérů a to hlavně v případě, kdyby došlo k dalšímu šíření virových onemocnění,“ podotkl Lyčka.

Přístroj je velmi účinný a víceúčelový. Při změně náplně lze přístroj použít také například na deratizaci a dezinsekci.

„Jako první jsme provedli dezinfekci požární zbrojnice v Muglinově, kde také generátor skladujeme. Postupně zaučujeme k práci s generátorem i další dobrovolné hasiče ve Slezské Ostravě,“ doplnil Zdeněk Gvuzď, starosta Sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Muglinov.