V uplynulých letech bylo nejčastějším tématem debat to, že přes delší suché období dokázala společnost díky systému Ostravskému oblastnímu vodovodu zajistit spolehlivé dodávky pitné vody pro všechny odběratele.

Letos není možné s ohledem na situaci začít rozhovor s generálním ředitelem SmVaK Ostrava Anatolem Pšeničkou jinak než současnou epidemiologickou situací.

Jakým způsobem se daří společnosti vypořádávat se situací, kdy epidemiologická situace ovlivňuje naše osobní i pracovní životy již téměř dva roky?
Především chci poděkovat všem zaměstnancům, že přes omezení, která s sebou situace přinesla, přistupují k práci s maximální odpovědností a motivací. Jen díky tomu jsme dokázali přes vládní nařízení a interní opatření, která jsou s ohledem na obor, v němž působíme, vždy přísnější, než ta uplatňovaná celostátně, zajistit spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní všem odběratelům. Ti nijak nepocítili to, jakým způsobem pandemie ovlivnila naše každodenní fungování.
Proto mě trochu mrzí, že je toto vše vnímáno jako samozřejmost. Proto vznikla i iniciativa #vodavprvnilinii, kdy se snažíme upozornit na to, že bez dodávek vody nemůže fungovat žádný segment života společnosti a představitelé státu by si to nejen během pandemických situací měli uvědomit.
Pandemický plán máme vypracovaný pro celou společnost i pro jednotlivé segmenty činnosti. Dokument je koncipován tak, aby v jakékoliv situaci, která může nastat, společnost zajistila plnění hlavních úkolů, tedy výrobu, distribuci a dodávku kvalitní pitné vody, stejně jako odvádění a čištění vody odpadní všem zákazníkům.

Takže je možné rok hodnotit jako úspěšný?
Ano, prokázali jsme, že jsme spolehlivým partnerem pro všechny naše odběratele, ale s ohledem na oblast naší působnosti vlastně pro prakticky všechny obyvatele regionu i mimo něj, splnili. Je třeba mít v patrnosti, že naše činnost má vliv i tam, kde přímo nepůsobíme a nedodáváme vodu koncovým odběratelům. Dobrým příkladem je třeba Ostrava. Lidé zde ze dvou třetin pijí vodu vyrobenou v našich provozech, i když jim ji dodává jiná společnost – v tomto případě OVAK.
Také jsme rekordně investovali. Investicemi a opravami směřovala do naší infrastrukturu téměř miliarda korun. Kromě toho, že tím dokládáme, že odpovědně pečujeme o náš majetek s ohledem na budoucnost, dáváme také práci velkému počtu lidí v našem regionu. V tomto trendu chceme pokračovat i v dalších letech, i když všichni vnímáme, že situace ve stavebnictví není jednoduchá.

Zmínil jste Ostravu. Zastupitelstvo města rozhodlo na listopadovém zasedání o tom, že i po roce 2024 bude vodárenskou infrastrukturu ve městě provozovat OVAK a nebude se soutěžit. Váš názor?
Rozhodnutí nás překvapilo a budí v nás rozpaky. Předpokládali jsme, že bude standardně vyhlášena soutěž, aby mohli představitelé města odpovědně, se zvážením všech aspektů a s dostatečným časovým předstihem posoudit, která nabídka je pro obyvatele v Ostravě nejvýhodnější. V těchto intencích jsme se také na zastupitele obrátili dopisem a prozatím čekáme na odpověď. Na soutěž jsme se připravovali a chtěli nabídnout obyvatelům Ostravy naše služby. I s ohledem na naše zkušenosti a to, že dvě třetiny vody, kterou lidé ve městě pijí, pochází z našich provozů, by bylo možné připravit kvalitní nabídku.