Už v první polovině roku 2019 se ukázal pozitivní dopad zavedených ochranných opatření ze strany Evropské unie. Pomohlo to zachránit tradiční výrobu vysokojakostních štětovnic díky omezení dumpingových dovozů z Číny a přineslo značné zlepšení hospodářského výsledku. Ve druhém pololetí však došlo k poklesu a tím pádem k oslabení trhu oceli a nepříznivému vývoji cen v kombinaci s dumpingovými dovozy plechů z východní Evropy.

„Loňské tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb klesly na 8,4 mld. korun z 9,4 mld. korun v roce 2018. Do zahraničí směřovalo 77 % prodaných výrobků, přičemž země EU byly pro společnost v roce 2019 klíčovými trhy s podílem téměř 60 % z celkových exportních tržeb,“ zmínil Radek Strouhal, finanční ředitel a člen představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.

Firma se specializuje především na ocelové plechy, štětovnice a tvarové výpalky. Většina jejích produktů se uplatňuje ve stavebnictví, strojírenství, při stavbách lodí, výrobě tlakových nádob nebo stavebních strojů.

Za rok 2019 se firma realizovala v řadě investic v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje. Nejvýznamnější z nich je nový pálicí stroj (uvedený do provozu letos), který umí vypálit speciální úkosy důležité pro svařování, což umožní firmě získat nové portfolio zakázek.

„Letošní rok začal příznivě, ale celý průmysl zasáhla koronavirová pandemie a v současné době nelze odhadnout všechny dopady na trh ani jak rychle nastane oživení. Velká část našich plechů a všechny štětovnice směřují do infrastrukturních projektů, tedy do staveb mostů, silnic, železnic a podobně. Dá se předpokládat, že tyto projekty budou pokračovat. Složitější to však je s výrobci strojů a dílů. Letošní rok bude tedy opět složitý, neboť konkurence nepolevuje a Evropská komise ocelářství moc nepomáhá, spíše naopak,“ sdělil Dmitrij Ščuka, generální ředitel a předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE STEEL.