„Ašók Patil bude v pozici generálního ředitele ostravskou huť řídit nezávisle na skupině ArcelorMittal až do uzavření procesu prodeje, který se očekává na konci letošního roku. Správce odděleného majetku podléhá kontrole kontrolního správce. Do role kontrolního správce byla se souhlasem Evropské komise jmenována nadnárodní auditorská a poradenská skupina Grant Thornton. Úlohou kontrolního správce, který je přímo zodpovědný Komisi, je dohlížet na řízení prodávaných společností až do dokončení jejich prodeje,“ vysvětlila mluvčí AMO Barbora Černá.

Vše o prodeji AMO se dočtete zde

Předseda odborové organizace ArcelorMittal Česká republika Vítězslav Prak k tomu dodal, že je to sice zajímavá informace, ale není to nic, co se nedalo čekat. „Tady se jasně ukazuje, jak má celou záležitost jediný vlastník pod kontrolou.

Z podřízeného pana Mittala se zčistajasna stal naprosto nezávislý správce,“ poznamenal Vítězslav Prak. ArcelorMittal má v Moravskoslezském kraji 6,5 tisíce zaměstnanců.