Původní přístroje už byly díky své opotřebovanosti více poruchové a vyžadovaly častější opravy.

„Nové myčky jsou navíc větší, což znamená, že pojmou více zdravotnických prostředků a sestav na jedno mytí. Jsou i výkonnější, délka programu je kratší, což je pro nás v některých situacích důležité. Podstatné je, že jsou nové a neopotřebované,“ vysvětluje Bohuslava Kašparová, staniční sestra centrální sterilizace Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Jak dále upřesňuje, ostravská vítkovická nemocnice vybudovala centrální sterilizaci v roce 2007. Tehdy byla vybavena novým přístrojovým vybavením a informačním systémem. Od té doby se oddělení průběžně modernizuje.

 „Před třemi lety jsme uvedli do provozu nový informační systém. V roce 2019 byl instalován nový formaldehydový sterilizátor, pak jsme vyměnili malý parní sterilizátor a v polovině ledna i dvě velké myčky,“ vyjmenovává staniční sestra a pokračuje: „Všechno jde kupředu, tedy i medicínská technika. Nezměnili jsme výrobce, protože jde o velmi kvalitní firmy na světovém trhu. Přístroje se vyznačují jednoduchou obsluhou a výborným servisem, což je základem pro hladké fungování oddělení. Ještě máme v plánu výměnu dvou velkých autoklávů a instalaci myčky, která by umývala také sterilizační a dekontaminační kontejnery.“

Oddělení centrální sterilizace se zabývá kompletní předsterilizační přípravou a sterilizací zdravotnických prostředek a sestav, aby byly připraveny k operačním výkonům.

„Příprava začíná rozdělením zdravotnických prostředků. To znamená, že setra určí jak a v čem se bude daný zdravotnický prostředek umývat – ruční mytí, čištění v ultrazvukové čističce nebo v dezinfekčním automatu. Řídí se doporučením výrobce. Hlavní příprava probíhá v mycích a dezinfekčních automatech. Každý nástroj kontrolujeme. Musí být dokonale suchý, nepoškozený, funkční a promazaný. Poté se balí do speciálních sterilizačních obalů a vkládá do sterilizátorů,“ vysvětluje staniční sestra Bohuslava Kašparová.

Jak dále objasňuje, sterilizace je proces, který zničí zbytek všech mikroorganismů. Po ukončení sterilizace se provede kontrola indikátorů, celistvosti obalů.

„Vysterilizovaný materiál se zabalí do sekundárních obalů a pak do transportních boxů. Tak je připraven k transportu na oddělení,“ doplňuje Bohuslava Kašparová. Sterilizují se především nástroje, přístroje a prostředky pro operační sály, oddělení i ambulance. Pro externí zákazníky sterilizuje oddělení laboratorní sklo a pomůcky, které se sterilizují v nízkoteplotním sterilizátoru.

K TÉMATU

Centrální sterilizace ‒ srdce nemocnice

Jak Bohuslava Kašparová vysvětluje, o centrální sterilizaci se říká, že je srdcem nemocnice. „Není to vůbec přehnané. V praxi je to tak, že pokud je vše v pořádku a funguje, jak má, tak o nás nikdo neví, v podstatě nás ani nepotřebuje. Ve chvíli, když se pokazí některý z výše jmenovaných přístrojů, nebo dojde k havarijní situaci, znamenalo by to velký problém, především pro operační sály, které bez provozu centrální sterilizace nejsou schopny fungovat,“ poznamenává Bohuslava Kašparová.

 

A co všude probíraný covid-19? „Koronavirus z pohledu centrální sterilizace neznamená žádná mimořádná opatření. V přesterilizační přípravě se používají standardní dezinfekční prostředky s virucidním účinkem při dekontaminaci. Nejsou proto nutná žádná zvláštní opatření,“ uzavírá staniční sestra centrální sterilizace Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.