Momentálně je na místě 40 metrů vysoký jeřáb s nosností 6 tun. „Jsme rádi, že se stavební firmě podařilo vyřešit technické problémy, které se vyskytly až po zahájení zemních prací. Například kanalizační potrubí mělo jiný rozměr, než který byl zakreslený v projektu, a v České republice se tento typ nedal sehnat. I v době přísných protiepidemických opatření se ho nakonec podařilo dopravit z Belgie,“ osvětlila průběh i komplikace stavby Martina Čermáková z Oddělení přípravy a realizace investic FN Ostrava.

Firmě se podařilo vyřešit i další komplikaci, se kterou nikdo nepočítal - objevení podzemní energošachty, která rovněž nebyla v plánech z výstavby nemocničního areálu zakreslena.

„Musím říct, že komunikace se stavbyvedoucím i zástupci firmy Strabag, která zakázku na stavbu vyhrála, je naprosto profesionální a věcná. Pro odstranění nepředpokládaných komplikací se snaží najít rychlé řešení,“ podotkla Jindra Strakošová, pověřená vedením Útvaru náměstka ředitele pro techniku a provoz FN Ostrava.

Čtyřpatrový pavilon bude mít netypické architektonické prvky a vnitřní atrium. Počítá se s výrazně lepší péčí o psychiatrické dospělé i dětské pacienty.

Náklady na celou stavbu jsou vyčísleny na 358 mil. Kč včetně DPH s tím, že z 85 procent bude hrazeno z prostředků EU a zbývajících 15 procent ze státního rozpočtu.