U příležitosti stých narozenin dostávají klienti ČSSZ rozhodnutí o zvýšení důchodu. Podle údajů ČSSZ bylo letos v květnu celkem 547 stoletých a starších osob, tedy lidí narozených v letech 1898 až 1907. Převažovaly ženy, kterých bylo 458, zatímco sto a víceletých mužů bylo 89. Nejstarší žena se narodila v roce 1898, zatímco nejstarší muž, kterému ČSSZ vyplácí důchod, se narodil v roce 1902.

Nejvíc sto a víceletých lidí žije v Praze (83) a v Jihomoravském kraji (74). V Moravskoslezském kraji žije osm stoletých a starších mužů a dvaapadesát žen.
Důchody stoletých občanů se zvyšují pravidelně od roku 1969. Původně se zvyšovaly o tisícikorunu, od července 2006 se tato částka zdvojnásobila. Tuto částku dostávají lidé k důchodu automaticky, nemusejí o ni žádat. K 30. dubnu letošního roku ČSSZ evidovala přes dva miliony starobních důchodců. To jsou tři čtvrtiny z celkového počtu důchodců v České republice.