Přibližně čtyři tisíce nájemníků starších 70 let si mohly během uplynulých tří týdnů povídat prostřednictvím mimořádné telefonní linky s názvem Haló, nejste sami! s dvacítkou mladých lidí, kteří zjišťují, zda senioři něco nepotřebují, a především si s nimi povídají.

Studenti starším a osamělým osobám volají ze svých domovů z telefonů poskytnutých společností RESIDOMO. Je to pro ně praxe a zároveň i forma přivýdělku.

„Reakce jsou velmi pozitivní. Někdo si chce povídat chvilku, ale máme opravdu případy hodně osamělých seniorů, kteří neměli možná roky příležitost si popovídat o tom, o čem chtějí oni. Rodinní příslušníci totiž často jen zkontrolují jejich praktické potřeby a na víc nemají čas,“ říká mluvčí společnosti RESIDOMO Kateřina Piechowicz.

Ilustrační foto.
Zoo Ostrava k otevření venkovních areálů: Počty návštěvníků lze snadno regulovat

Podle zjištění studentů seniorům nejvíce pomáhá mluvit o budoucnosti a o tom, co budou dělat, až karanténa skončí. Jsou to okamžiky, kdy nemyslí na nemoc a na strach, hlavně ze smrti, což je v této době pro ně velké téma.

„Projekt je přínosný jak pro samotné seniory, které kontaktujeme, tak i pro nás studenty. Je to skvělá zkušenost v tom, že si můžu vyzkoušet vést rozhovor přes telefon, který je přece jen trochu jiný, než když si povídám s člověkem tváří v tvář. Zároveň mám radost z toho, že můžu být nějak užitečná a připojit se ke snaze pomoct seniorům v této těžké situaci. Těší mě, když slyším, že seniorům rozhovor pomohl a děkují za to, že se o ně někdo stará a kontaktuje je,“ hodnotí projekt jedna ze studentek Julie Podzemná.

Ilustrační foto
Chytrá karanténa je už spuštěna i v Moravskoslezském kraji

Podle studentů se s problémy více svěřují ženy, zatímco muži si chtějí povídat o různých tématech - o životě, o hudbě, z praktických požadavků jsou nejčastější žádosti o dodání roušky, vyzvednutí léků a obstarání nákupů.

„O péči o seniory se velmi hovoří, mnohdy se ale redukuje jen na zabezpečení materiálních potřeb. Sociální kontakt, byť přes telefon, je však mnohdy důležitější. Jsem velmi rád, že naši studenti jim pomáhají i tímto způsobem a je jisté, že tato činnost je přínosem i pro studenty samotné,“ kvituje rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

„Přesvědčili jsme se, že komunikace je pro seniory mnohdy důležitější, než si připouštíme, byť se jedná o telefonický kontakt. Touto cestou bychom chtěli vzkázat všem, aby volali svým starším rodičům, babičkám a dědečkům. V tomto projektu bychom chtěli pokračovat obdobnou formou i po prázdninách,“ dodává generální ředitel RESIDOMO Jan Rafaj.