Vladislav Szczur na koksovně Šverma pracuje od roku 1957. Na léta tam strávená vzpomíná rád. A tak i když už je v důchodovém věku, s povděkem před časem přijal nabídku koksovny, aby tam ještě mohl chodit na brigádu. „Se závodem jsem sžitý, nemůžu bez té práce být,“ přiznává.

Aktuálně je na koksovně Šverma, kde výroba koksu brzy skončí, zaměstnáno 363 lidí. Sto pětapadesát z nich požádalo o odstupné a odejdou dohodou, přes třicet lidí má smlouvu na dobu určitou do konce roku. Sto sedmasedmdesát lidí by chtělo ve společnosti OKK Koksovny pracovat i nadále. Většina z nich bude mít možnost přejít na Koksovnu Svoboda v Ostravě-Přívoze. Právěve středutam uvedli do zkušebního provozu novou koksárenskou baterii, a tak budou potřebovat lidi na její obsluhu. Fakticky tak po uzavření Švermy o práci přijde asi šedesát lidí.

Výstavba nové baterie na Koksovně Svoboda začala v červnu 2008. Vyrostla na základové desce bývalé baterie, která byla po pětadvaceti letech provozu odstavena a později zdemolována. „Investiční náklady na novou koksárenskou baterii dosáhly 1,6 miliardy korun a jsou jasným znamením, že výroba koksu má před sebou dlouholetou perspektivu,“ řekl provozní ředitel mateřské společnosti NWR a místopředseda představenstva OKK Koksovny Ján Fabián.

Nová baterie nahradí produkci v Koksovně Jan Šverma. Do plného provozu by měla být uvedena na začátku roku 2011. Společnost očekává, že se poté sníží provozní náklady a bude také moci pružněji reagovat na poptávku po slévárenském i vysokopecním koksu. „Ve spojení s rekonstruovanou baterií číslo osm a zbývajícími dvěma funkčními bateriemi dosáhne celková výrobní kapacita koksovny osm set tisíc tun,“ vyčíslil ředitel společnosti OKK Koksovny Michal Kuča.

Nová baterie je podle vedení společnosti vybavena nejmodernějším zařízením pro zachycování exhalátů. Podle odhadu se množství vypouštěných škodlivin sníží ve srovnání se starou baterií na Švermě při stejné produkci v řádu několika procent. Přesná čísla budou známa po několika měsících měření za provozu. „Už nyní jsou limity velmi přísné. Nedá se očekávat, že by to zlepšení bylo třeba padesát procent,“ konstatoval Fabián. Příznivý efekt pro ovzduší má hlavně snížení produkce. Vyrobeného koksu totiž bude v příštím roce asi o pět set tisíc tun méně než před krizí v roce 2008, absolutní pokles vypouštěných exhalací tak klesne zhruba o třetinu.

Až v Koksovně Jan Šverma výroba koksu definitivně skončí, přijde na řadu vyčištění rozsáhlého průmyslového areálu. Více než stoletá koksárenská činnost se na území značně podepsala. Koksovna Jan Šverma stojí na okraji Mariánských Hor, asi čtyři kilometry od centra Ostravy. Na Švermě i po Novém roce zůstane část zaměstnanců, kteří budou dělat demontáže zařízení a objektů, tak, aby mohlo být území uvolněno pro dekontaminaci.