Od úterý 17. března 2020 bude označený personál u vstupu do nemocnice všem příchozím zaměstnancům, pacientům měřit teplotu a ptát se na anamnézu. Nemocnice zastavuje všechny plánované příjmy tam, kde není nebezpečí z prodlení. 

Online reportáž

Zastavuje se plánovaná operativa – poslední operační den plánovaných operací chirurgie a gynekologie je úterý 17. března. Na ortopedii je posledním operačním dnem 16. březen. Od úterý 17. března se uzavírají ambulance rehabilitace, logopedie, nutriční poradna, ARO ambulance a další., jejich seznam je uveden na webu nemocnice.

Vedení nemocnice rozhodlo, že dojde k postupnému ukončení hospitalizace pacientů rehabilitačního oddělení. „Pacienti vyžadující rehabilitační péči po cévních mozkových příhodách, výměnách kloubů, budou rehabilitováni v rámci oddělení, na kterém se nachází,“ sdělil mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Ilustrační foto.
Starosta Krnova uzavřel radnici pro veřejnost a svolal zasedání v rouškách

Od úterý 17. března si rodičky nebudou moci brát k porodům doprovod. Na ambulancích dojde k omezení kontrol pacientů na minimum a bude snížen počet zdravotníků, kteří budou přítomni u jednotlivých vyšetření.

Zásadní informací je ukončení vydávání stravy do nosičů pro seniory a externí strávníky od 17. března. „Je nám to skutečně líto, jelikož k nám dochází desítky seniorů, ale jde o jejich bezpečnost a zdraví,“ pokračoval Krušina.

Nemocniční školka pojede v upraveném režimu. „Ve školce budou pouze děti zaměstnanců, kteří zůstávají v práci a nemají jinou možnost zajištění péče. Věk dětí ve školce se zvyšuje na 10 let, aby mohli být v práci i další zaměstnanci, kteří nemají zajištěno hlídání,“ prozradil Krušina.

Z utkání Orcy Krnov.
Orca zažívá zklamání

Kompletně přestavěna je nová lékárna v SZZ Krnov, kdy výdejní místa a personál chrání speciální bariéra. „Nechceme omezovat provoz naší lékárny, ale vzhledem k současnému nedostatku ochranných prostředků jsem se rozhodl přes víkend nechat v naší lékárně vybudovat prozatímní bariéru. Ta by měla chránit naše zaměstnance,“ řekl ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

V průběhu týdne pak bude v nemocnici postavena mobilní odběrová buňka a průjezdný stan. „Dle současných informací budou odběry prováděny pouze osobám, u nichž o tom rozhodne hygienik. Tyto osoby ve vozidle vjedou do nemocnice k odběrovému místu. Nebudou vystupovat z vozidla a sestry ve speciálních oblecích jim vzorek odeberou přímo v jejich vozidle přes stáhnuté okénko. Následně se tito lidé vrátí do karantény a budou čekat na výsledky,“ vysvětlil Václavec. 

Také pracovnice Charity Krnov si připnuly mašli a  vydaly prohlášení: „Podporujeme tuto stávkovou pohotovost sester v domácí péči.
Charita Krnov zavírá, pečovatelé pokračují

„Děláme vše proto, abychom situaci zvládli. Podstatné je, aby lidé zachovali klid, nezatajovali anamnézu a neohrožovali zdravotnický personál. Prosím všechny, aby průběžně sledovali web nemocnice, kde budou zveřejňovány aktuální informace,“ dodal ředitel krnovské nemocnice.