Se svou rodinou na Slezské žijete, jak se vám tady bydlí a jak vnímáte tento obvod?
Pro mě je Slezská skutečně dobrým místem pro život. Je to jedna z nejkrásnějších částí Ostravy a je opravdu krásně zelená. Bydlíme v městské části Heřmanice a neměnili bychom. Náš syn je v předškolním věku, a proto vnímám Slezskou Ostravu i z pohledu matky malého dítěte. Ze své pozice v práci zase vím, jak hodně obvod investuje do oprav a rozvoje této městské části. A je to skutečně vidět. Vznikají tady nová hřiště, rozrůstá se zeleň, opravují se komunikace a chodníky, revitalizují se sídliště. Dnes je to ideální místo pro rodiny s dětmi. Představitelé obvodu se zkrátka snaží, aby se tady lidem dobře žilo a my v Technických službách Slezská Ostrava jim v tom usilovně pomáháme.

Technické služby Slezská Ostrava jsou městskou společností, co toto označení znamená?
Zřizovatelem a stoprocentním vlastníkem společnosti je město Ostrava. Nejsme příspěvková organizace, ale obchodní společnost. To má pro město i jeho občany mnoho výhod. Svou činností vytváříme vlastní zisk, který pokryje veškeré naše provozní náklady a ze zisku také investujeme do modernizace a vybavení strojového i vozového parku. Město tak společnost jako taková, nic nestojí. Naopak tím, že využívá naše služby, mnoho získává. Většinu zakázek vykonáváme pro obvod Slezská Ostrava a ten má takto zajištěnu širokou škálu prací technického charakteru takzvaně pod jednou střechou. V tom také vidím smysl toho, že město městské společnosti zřizuje. Pozitivně vnímám i současný trend, kdy se technické služby vracejí i do ostatních městských obvodů, ve kterých byly dříve zrušeny. Čas ukázal, že je potřeba, aby obvody měly technickou údržbu pod svou kontrolou.

Znamená to tedy, že vaší společnosti přiděluje město zakázky automaticky?
To rozhodně ne, městské zakázky nejsou samozřejmostí. Protože ale splňujeme podmínku in-house, což znamená, že minimálně devadesát procent zakázek vykonáváme právě pro město jako zřizovatele, může nám město a jeho obvody zadat zakázku přímo. Město jako zadavatel i vlastník firmy má průběh zakázky zcela pod kontrolou. Odpadá tak mimo jiné i složitá administrativa spojená s vypsáním veřejné zakázky a vše je vyřízeno rychleji. Pokud je například nutné urychleně opravit rozbitou cestu, mohou nám z radnice zadat zakázku přímo a my jsme schopni po nahlášení stavu velmi brzy reagovat. Vyrazit do terénu a cestu rychle opravit. Lidé jsou spokojeni a šetří se tak i je jich peníze. Díky ušetřeným prostředkům pak může město a jeho obvody realizovat více projektů. Uvědomujeme si, že s naší prací musí být občané i město spokojeni a děláme pro to vše. Naše práce je naší vizitkou.

Co vše jste schopni pro město a jeho obyvatele zajistit?
V zimním období zajišťujeme hlavně údržbu přibližně sto dvanácti pěších a sto dvaceti kilometrů dopravních komunikací a sto šedesáti autobusových zastávek. Slezská Ostrava je nejrozlehlejší ze všech ostravských obvodů a terén je tady místy dost kopcovitý, což někdy zimní údržbu komplikuje, ale i s tím si poradíme. Bez kvalitního vozového a strojového parku by to ale možné nebylo, proto každý rok investujeme velké částky do jeho rozšíření a modernizace. Naše technické vybavení je opravdu na vysoké úrovni. Díky tomu dokážeme postavit třeba náměstí, krásný nový chodník, dětské hřiště. Děláme samozřejmě i menší práce, které jsou v našem obvodu potřeba. Umíme natřít zábradlí, opravit kanalizační výpusť, vyčistit zastávku. Ve značné míře se také staráme o městskou zeleň, která pořád přibývá. Pracujeme ve všech částech Slezské Ostravy. V Antošovicích, Koblově, Heřmanicích, Muglinově, Kunčicích, Kunčičkách a Hrušově. Vypomáháme i v menších, sousedních obvodech, které technické služby nemají. To jsou třeba Radvanice a Bartovice. Pokud je součástí zakázky něco, co neumíme zajistit sami, samozřejmě zadáváme část prací jiným odborným firmám. Oslovujeme a tím i podporujeme zejména lokální firmy, které se s námi na zakázkách podílí.

Vedete společnost, která řeší převážně technické záležitosti. Je pro vás snadné se ve všem orientovat?
Ve firmě působím čtrnáct let a prošla jsem několika pozicemi. Troufám si říct, že ji dobře znám. Vím, že tady pracuje mnoho schopných lidí a na vedoucích pozicích jsou kvalifikovaní odborníci s obrovskou praxí, o které se můžu opřít. To je sen každého manažera. Celkově u nás pracuje přibližně šedesát lidí, většina z nich jsou techničtí a terénní pracovníci. O mnohých se dá říct, že jsou multifunkční. Jsou to lidé, kteří nejen že odborně obsluhují stroje, ale umí vzít do ruky lopatu, když je třeba a poradí si i s technickým problémem. Práce všech našich zaměstnanců si velmi vážíme a snažíme se, aby do práce chodili rádi. Vždyť na lidech to vlastně vše stojí. Proto se snažíme ke všem přistupovat individuálně a máme i různé zaměstnanecké benefity a programy. Myslím si, že lidé jsou u nás spokojeni. Je to vidět i na tom, že od nás neodcházejí jinam. Mnoho z nich tady na Slezské také bydlí.

Jsou ještě jiné oblasti, ve kterých se Technické služby angažují a dosud jsme je nezmínili?
Výše uvedené činnosti poskytujeme také soukromým subjektům, tedy firmám i občanům. I ti se na nás mohou obrátit. Slezská Ostrava pořádá pro své obyvatele i mnoho zajímavých akcí. Některé z těchto kulturních a společenských aktivit a také místní sportovní kluby sponzorsky podporujeme. Nejedná se o velké částky, ale vnímáme Technické služby Slezská Ostrava jako součást života tohoto obvodu a chceme se na něm podílet.