Celkem bylo zkontrolováno 89 cukráren a provozů rychlého občerstvení. U 41 provozoven kontrola potvrdila porušení právních předpisů (46 procent). Ta se týkala nedodržení hygienických a mikrobiologických požadavků, falšování a označování alergenů.

U 83 provozoven inspektoři prověřili hygienickou praxi a pochybení zjistili ve 21 případech. Mezi jinými se jednalo o nevyhovující stav výrobních zařízení, nezajištěný přívod teplé vody, chybějící opatření proti pronikání škůdců a další. „Částečné nahrazení mléčného tuku tukem rostlinným u zmrzlin označených jako mléčná, jogurtová, smetanová a další. Falšování analýza ukázala u 10 ze 14 testovaných vzorků. Mléčný tuk zde byl nahrazen až z 89 procent. Provozovatelé naopak splnili požadavky na obsah kakaa u zmrzlin označených jako čokoládová nebo kakaová," upřesnil mluvčí SZPI.

Nadlimitní přítomnost enterobakterií, které ukazuje na nezvládnutí hygieny výrobního procesu, inspektoři zjistili u 6 ze 40 odebraných vzorků. V těchto provozovnách SZPI uložila dočasný zákaz výroby zmrzliny, nařídila sanitaci a revizi výrobního procesu dle zásad HACCP (například kontrola dodržování pasterizační teploty, dodržování lhůty pro prodej a další). Analýza naopak potvrdila u 30 odebraných vzorků dodržení bezpečnostních kritérií u listerie a salmonelly.

Zmrzlina obsahovala alergen, o kterém prodejce neinformoval

„Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že u žádného ze 40 odebraných vzorků se nepotvrdila přítomnost nepovolených barviv nebo překročení maximálního přípustného množství," uvedl dále Pavel Kopřiva.

S jinou situací se inspektoři setkali při kontrole povinnosti poskytovat informace o alergenních látkách. Ze 66 kontrol provozovatelé zcela nebo částečně tuto novou povinnost nesplnili v 18 případech. Nejzávažnějším proviněním v této oblasti bylo zjištění nedeklarovaného alergenu ve zmrzlině.

Nevědomá konzumace alergenní látky může způsobit osobě s alergií závažné zdravotní komplikace. Z 51 odebraných vzorků zmrzlin rozbor potvrdil přítomnost alergenních látek, o kterých nebyl spotřebitel v provozovně informován, ve 13 případech. Nejčastěji šlo o prokázání přítomnosti mléčné bílkoviny u ovocných zmrzlin.

„Nevyhovující zmrzliny a sorbety odebrané v cukrárnách a rychlých občerstveních jsou včetně místa odběru a dalších a dalších identifikačních údajů průběžně zveřejňovány na webu Potraviny na pranýři. Vzhledem k výsledku kontrolní akce se bude SZPI nadále intenzívně věnovat kontrole dodržování zákonných požadavků v tomto segmentu," dodala mluvčí SZPI.