Vyplynulo to z dotazování na kariérním portálu Jobs.cz, do něhož se zapojilo 1703 lidí, a ze souběžného šetření mezi 169 firmami. Bezmála pětina firem je podle průzkumu zcela otevřená uchazečům s výraznými ozdobami těla, u dalších 58 procent je překážkou pro přijetí pouze na některé pozice. Jen 18 procent zaměstnavatelů uchazeče s výraznými ozdobami těla důsledně odmítá.

„V otázce vzhledu se obecný vkus v posledních letech výrazně posouvá. Obyvatelé ČR jsou dnes alespoň v tomto ohledu mnohem tolerantnější. Firmám to jednoznačně prospívá. Podporuje to pestrost jejich prostředí, v němž může vyniknout více nadaných lidí," uvedl analytik uvedeného portálu Tomáš Dombrovský.

Jak dodal, personalisté nyní mnohem více dají na kvalifikaci a skutečné schopnosti uchazečů. Neplatí to ale všude. Například v konzervativních odvětvích, jako jsou například zdravotnictví či finanční sektor, se podle analytika portálu Jobs.cz více dbá na neutrální či zcela seriozní vzhled.

Zkušenosti z praxe

„Vizáž člověka hodně napovídá o jeho vztahu k životu. Jsou typické obory, například banky, pojišťovny, právníci, zdravotnictví, státní správa, policejní sbor, hasiči a další, kde se nosí uniforma nebo je předepsán dress code a očekává se konzervativní oblečení. Tam člověk s nápadným tetováním, výrazným plnovousem, piercingem či barevným účesem příliš neuspěje. Nenaplnil by očekávání zákazníka takových oborů," odpověděl jednatel ostravské agentury práce JOB-centrum Radovan Burkovič.

Podle něj extravaganci společnost toleruje u kreativních a reklamních firem. „Všeobecně ale platí, že by si uchazeč o zaměstnání měl dobře rozmyslet, v jakém oblečení, líčení a účesu se bude ve svém budoucím zaměstnání prezentovat. Může rozhodnout v jeho neprospěch mezi ním a druhým, stejně kvalitním uchazečem. Dá se také říci, že extravagance vadí méně na pozicích uvnitř firem, které nepřicházejí do styku se zákazníky," dodal Radovan Burkovič.

Pavel Kowalski, vedoucí personálního oddělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na dotaz uvedl, že zmíněnou oblast definují Pravidla vystupování a odívání zaměstnanců.

„Jedním z prvních vjemů, podle kterých veřejnost náš krajský úřad hodnotí, je také image zaměstnanců utvářený oblečením, vystupováním a celkovou úpravou. Proto je naší povinností reprezentovat sebe, svou profesi a zároveň krajský úřad," odpověděl Pavel Kowalski.

Jak doplnil, přijetí uchazeče s více či méně extravagantním vzhledem samozřejmě přichází v úvahu. „Stejně tak je však na místě očekávání, že tento (budoucí) zaměstnanec upraví svůj vzhled tak, aby odpovídal vyžadovaným standardům krajského úřadu," dodal Pavel Kowalski.

Firemní pravidla

Dagmar Krausová z obchodního řetězce Albert uvedla, že zaměstnanci dobře znají pravidla, která se týkají jejich oděvu a úpravy zevnějšku. „Tato pravidla v případě oděvu jsou stanovena nejen například v případě prodavačů či prodavaček, ale také u manažerů společnosti. Obecně se dá říci, že třeba tetování by nemělo být u prodavačky problémem. Pokud jde o pracovnici, která je výkonná a dodržuje firemní pravidla, nemyslím si, že by ji tetování mělo nějak limitovat," uvedla Dagmar Krausová.

„Naše zaměstnance si vždy vybíráme podle schopností a znalostí. To, zda má dotyčný tetování nebo piercing, při výběru nehraje roli," řekla mluvčí huti ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá.

Mluvčí Městské nemocnice Ostrava Magda Otáhalová sdělila, že v této nemocnici neexistuje žádná směrnice ani ustanovení, která by zakazovala přijetí osoby s tetováním či s piercingem na pozici lékaře či zdravotní sestry či další personál. „Pokud toto tetování bude výrazné a na odkrytém místě, vše záleží na posouzení vedoucího pracovníka," dodala Magda Otáhalová.