Prodloužení splatnosti nájmu, odpuštění nájmu, rychlá finanční výpomoc do 20 tisíc nebo dotační program do 100 tisíc korun. Těmito kroky chce město efektivně pomoci podnikatelům, kteří mají nyní zákaz činnosti a mají provozovnu na území Ostravy. Městská rada dnes schválila dva ze čtyř bodů, které mají řešit akutní potřeby podnikatelů.

Představitelé státu, měst, obcí, soukromých i státních institucí společně se známými osobnostmi vyzývají občany k nošení roušek, byť jen provizorních, v duchu hesla: Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mne. Ilustrační foto.
VÝZVA DENÍKU: Děkujeme, dáme to! Pošlete i vy svůj vzkaz hrdinům v první linii

Je připravena okamžitá finanční výpomoc do výše 20 tisíc korun na pokrytí části nákladů pro menší živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do stavu hmotné nouze. Možnost podat si žádost o finanční pomoc mají menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun.

Finanční pomoc má alespoň částečně pokrýt náklady související s podnikáním. Výše maximální podpory je daná kompetencí Rady města Ostravy, která nemůže o vyšší sumě takto rychle rozhodnout.

Ilustrační foto
Klimkovická opatření. Zrušení setkání se starostou, kontakt jen telefonicky

Dále je živnostníkům, kteří ke dni 13. 3. 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, dnešním rozhodnutím prodloužena splatnost nájmu za březen a duben o 3 měsíce. Ke stejnému kroku byly vyzvány také městské obvody a městské společnosti, které pronajímají prostory sloužící k podnikání. Rada města zároveň otevřela možnost prominutí nájmu.

„Nájemce v prostorách města informujeme o možnosti zaslat žádost o prominutí části či celého nájmu za dobu uzavření prostoru. Rozhodovat se bude průběžně dle došlých žádostí. Zároveň sbíráme data od městských obvodů a rádi bychom se na shodném postupu prominutí nájmu domluvili i s nimi,“ říká náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

„K obdobným krokům jsme vyzvali i společnost Residomo, která je spolu s městem největším poskytovatelem komerčních prostor k drobnému podnikání v Ostravě. Uvítali bychom ovšem, kdyby se připojili i další pronajímatelé,“ dodává.

PIZZA COLOSEUM otevře na jaře příštího roku svou druhou pobočku na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Ta první je v OC Forum Nová Karolina.
Pizza Coloseum: Pro zdravotníky, policisty a hasiče teď vaříme zadarmo!

Město dále připravuje dotační program na zmírnění ztrát. Dotace do výše 100 tisíc korun by se opět týkala menších podnikatelských subjektů s ročním obratem do 6 milionů korun. Dotaci by bylo možné využít na úhrady nájmu, mezd zaměstnanců, zákonných odvodů, nákladů na energie apod. Konkrétní podmínky město připravuje a program by měl být projednán na dubnovém zasedání zastupitelstva.

Balíček finanční výpomoci výslovně cílí na akutní podporu a alespoň částečné řešení existenčních problémů menších podnikatelů. „Jsme si vědomi, že pro mnohé podnikatele může být uzavření jejich podniku likvidační. Chceme jim pomoci překonat nejtěžší období, ale bohužel ani město nemá neomezené možnosti. Jsme však připraveni pomoci v desítkách milionů korun. Je však zásadní, aby toho podnikatelé nezneužívali a skutečně se pomoc podařilo dostat k těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ dodává primátor Tomáš Macura.

Online reportáž