Tieto totiž zajišťuje výměnu elektronických dokumentů mezi obchodními partnery, jakými jsou třeba dodavatelé potravin, banky, energetické společnosti, ocelárny nebo papírny.

Tato služba je známá pod názvem Business Information Exchange (neboli výměna obchodních informací), zkráceně BIX. Tieto má kolem 50 odborníků na výměnu dat v Ostravě a pak také ve Finsku, Švédsku a Indii.

Odborníci v Ostravě poskytují podporu na všech úrovních a zajišťují taky monitoring platformy, která ve špičkách zpracuje přes 100 tisíc zpráv za hodinu v síti 240 tisíc aktivních obchodních partnerů. To vše 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Tieto funguje vlastně jako takový prostředník. Ověřuje informace a zajišťuje obchodní transakce.

„Musíme přitom neustále hlídat, jestli vše hladce funguje a jestli nějaká zpráva někde neuvízla. Jedním z našich zákazníků je například velký maloobchodní řetězec a všechny čerstvé potraviny musejí být objednány předchozí den do oběda. To je nezbytné, aby bylo zajištěno, že budou regály v obchodech s potravinami každé ráno plné," říká Petr Lukasík, ředitel společnosti Tieto Czech.

Tieto odpovídá za výměnu informací nejenom mezi podniky, ale také mezi společnostmi a zákazníky. Příkladem je nastavení mezi bankami a uživateli internetového bankovnictví, kde se faktury jednotlivých dodavatelů energie, pojišťoven nebo telekomunikačních společností doručují rovnou bance.

„V České republice tímto způsobem zasílá faktury jen hrstka společností, ale v severských zemích je to běžná praxe a dělají to stovky firem. To například znamená, že se faktury na poplatky za svoz odpadu, energii, vodu, různá pojištění či poplatky za psa posílají rovnou do internetového bankovnictví," říká Petr Lukasík.

Tieto dohlíží na přenos až 500 milionů obchodních transakcí ročně a tímto objemem se řadí mezi největší poskytovatele v Evropě a přední poskytovatele v severských zemích.