„Jejich hlavním přínosem bude snížení prašnosti vznikající při výrobě železa a oceli a dalších činnostech souvisejících s průmyslovou výrobou. Některé z nich již pomalu začínají plnit svou funkci. Všechny budou plně v provozu na konci roku 2015," připomněla mluvčí TŽ Petra Jurásková.

Dodala, že množství prachu je v posledních dvou letech při rekordní výrobě 2,5 milionu tun oceli udržováno pod hodnotou 600 tun ročně a oproti minulým letům se stále snižuje, a to díky dlouhodobému programu investic do modernizace zařízení a odprášení. Při přibližně stejném objemu výroby bylo do ovzduší například v roce 1990 vypuštěno až téměř 10 tisíc tun oproti loňským 594 tunám.

„V tomto trendu hodláme pokračovat. Pracujeme na dalších investicích, které dále výrazně sníží množství emisí prachu. Po jejich uvedení do provozu to podle studií bude až o třetinu současného stavu," řekl generální ředitel TŽ Jan Czudek.

Jako jedno z prvních začalo fungovat odsávací zařízení u jedné z vysokých pecí (číslo 4), nyní je ve zkušebním provozu.

U druhé vysoké pece (číslo 6) začal zkušební provoz před týdnem. „V plném provozu bude odsávání v polovině ledna příštího roku," konstatovala mluvčí TŽ.

Celkové množství komínových a takzvaných fugitivních emisí, které jsou uvolňovány do okolí z haly, se podle odborné studie sníží po dokončení projektu o více než 50 procent.

K největší investici pak patří odprášení haly kyslíkové konvertorové ocelárny. Investiční náklady se zde blíží jedné miliardě korun. Podle Petry Juráskové je projekt hotov zhruba z poloviny systém postupného zprovozňování jednotlivých zařízení začal letos v srpnu a bude ukončen na konci roku 2015.