„Dostali jsme podnět o existenci údajné černé skládky v areálu této firmy,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová s tím, že informaci obratem předali České inspekci životního prostředí (ČIŽP). Ta by měla skladování uhlí v podniku prošetřit.

„Rada kraje zároveň přijala usnesení odmítající jakoukoliv skládku, která by v regionu navýšila znečištění ovzduší,“ upřesnila Birklenová. K procesu EIA pro budování skládky, který připomínkovali občané i úřad Radvanic a Bartobic, řekla, že „běží striktně v rámci státní správy“ a bylo by protizákonné se do něj politicky vměšovat.

Mluvčí ocelářské společnosti Barbora Černá Dvořáková uvedla, že uhlí se skladuje na vykládkovém místě pro přetížené vagony už od roku 1998. „Je u Závodu 10 - Koksovna a má pro tento účel stavební povolení i platnou kolaudaci,“ sdělila a zopakovala, že společnost nemá stanoveno, kolik uhlí zde může nahromadit.