Informoval o tom správce konkurzní podstaty Union banky Lukáš Raida.

Koncem března, kdy bylo poslední jednání věřitelského výboru, bylo z celkového počtu 261 žalob už 167 pravomocně skončeno. „Informace o průběhu a výsledcích soudních sporů pravidelně zařazujeme na jednání věřitelského výboru a každý z věřitelů má možnost získat přehled z konkurzního spisu,“ dodal správce konkurzní podstaty Union banky.

Podle něj v naprosté většině dosud ukončených sporů Union banka uspěla. „Dokončení všech soudních sporů je podmínkou pro uzavření konkurzu s finálním rozdělením peněz pro věřitele,“ řekl Raida. Konkurz ostravské Union banky byl prohlášen na konci května roku 2003.

Zatím se podařilo dosáhnout výnosu z prodeje majetku banky ve výši zhruba 6,4 miliardy korun. Z této sumy byly více než tři miliardy korun vyplaceny v rámci takzvaného částečného rozvrhu, který umožňuje vyplatit věřitele ještě před ukončením konkurzu, dalších zhruba 3,4 miliardy korun dál čeká na účtech ve prospěch oprávněných věřitelů zkrachovalé ostravské banky.

„Snažili jsme se věřitelům peníze vyplatit co nejdříve po prohlášení konkurzu. Jeden částečný rozvrh už se uskutečnil a věřitelé v jeho rámci získali zhruba dvacet procent z uznaných pohledávek,“ dodal správce konkurzní podstaty Raida.