„Úředníci finanční správy vyjíždějí v našem kraji do obcí a měst už více než deset let. Největší zájem o tuto službu jsme zaznamenali v období existence takzvaného společného zdanění manželů. V tomto období skokově narostl počet občanů podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Řada občanů běžných zaměstnanců, maminek na rodičovské dovolené… podávala přiznání poprvé v životě, a vyžadovali proto k vyplnění přiznání podrobné informace a rady. Za této situace začaly tehdejší finanční úřady vyjíždět za občany přímo do obcí v opravdu velkém rozsahu, aby podání přiznání v místě bydliště bylo pro občany snadnější a rychlejší. Podmínkou těchto výjezdů je samozřejmě výborná spolupráce územních pracovišť se starosty oslovených obcí," uvedla Petra Homolová, mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Výjezdy se podle ní těší oblibě, protože hodně lidí stále dává přednost osobnímu jednání se zaměstnanci finanční správy a osobnímu předání daňového přiznání úředníkovi před podáním elektronickým nebo odesláním prostřednictvím pošty.

„V průběhu let si jednotlivá územní pracoviště finančního úřadu vytipovala místa, kde zájem občanů o tuto službu daňových úředníků ani postupem let neslábne. V některých obcích se dokonce zvyšuje," uvedla Petra Homolová.

Jak ale také doplnila, přibývá i občanů, kteří podávají svá daňová přiznání bez toho, aby se osobně setkali s úředníkem územního pracoviště finančního úřadu. „Je to logický důsledek elektronizace a automatizace ve finanční správě," dodala mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Kam ještě zavítají?

Studénka (městský úřad) - 24. března od 8 do 16 hodin

Vrbno pod Pradědem (městský úřad) - 31. března., 1. dubna od 13 do 17 hodin

Rýmařov (středisko volného času) - 31. března., 1. dubna od 13 do 17 hodin