Na budově s dvojicí těžních věží bývalé jámy Teresie byly nejprve odstraněny nepůvodní přístavky. „Poté byla zahájena oprava vnitřních omítek a venkovních fasád postižených silnou degradací zdiva. Doplněna a opravena byla venkovní ztužující prstencová konstrukce budovy, ocelová konstrukce budovy a vrata byla očištěna a opatřena nátěrem, opravena byla i děravá střecha," popisuje průběh rekonstrukce Libor Jalůvka ze státního podniku Diamo, který má zmíněné památkově chráněné budovy bývalého Dolu Bezruč ve své správě.

Jak Libor Jalůvka dodal, výměny se dočkají i prorezlé ocelové prvky těžní věže, které budou i nově natřeny.

„Vyměněny budou i střešní okapy a svody a rovněž bude položen okapový chodník kolem budovy. Náklady na opravy tohoto objektu budou činit zhruba půldruhého milionu korun," dodal Libor Jalůvka.

Unikátnost sdružené těžní věže (dvojice těžních věží) jámy Teresie spočívá v tom, že se jedná o atypickou soustavu dvou věží o rozdílné výšce, jejichž konstrukce jsou postaveny u sebe na společných základech se vzájemným pootočením o 90 stupňů. Nejprve byla postavena v roce 1902 vyšší věž a v roce 1916 byla postavena věž nižší.

Nejpravděpodobnější variantou se podle Libora Jalůvky v současnosti jeví převod na Slezskou Ostravu, která má v areálu Bezruč zájem především o převod pozemků. „Věříme, že po ukončení oprav památkově chráněných budov a dokončení demolic objektů bývalých koupelen (není ve správě DIAMO) a vybudování nového kruhového objezdu u vjezdu do areálu, bude tato lokalita pro zastupitele atraktivní a obec opravené památky převezme," dodal Libor Jalůvka.

Už v říjnu bude dokončena oprava poslední ze tří památkově chráněných budov v areálu bývalého dolu.