„Společnost podporuje vzdělávání zaměstnanců a neustále zlepšuje pracovní prostředí. Podporují charitativní a kulturní akce, podílejí se na rozvoji a zviditelnění Bruntálu.

Ve společnosti Havlík Opal minimalizují dopad svého podnikání na životní prostředí a jsou zapojeni do systému EKO-KOM, což znamená, že zajišťují zpětný odběr a využití obalového odpadu,“ okomentovala volbu v Moravskoslezském kraji Adriana Dergam z Vodafone Czech Republic.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěže Vodafone Odpovědná firma roku 2017 se uskuteční 6. prosince na pražském Žofíně.