„Podařilo se úspěšně obnovit dobývání ve čtyřech činných porubech, vybavování dalších čtyř porubů, kde bude postupně zahájeno dobývání v průběhu letošního roku a ražení důlních děl, která připravují dalších pět porubů pro rok 2021. Obnoveny byly i práce na údržbě, zmáhání a plenění důlních děl, které jsou pro provoz dolů velmi potřebné. Rovněž jsou v potřebné míře prováděny práce související s bezpečností při plném provozu. Až bude dopraveno dostatečné množství uhlí na povrch rozjedou se naplno i obě naše úpravny," uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

OKD postupně stále navyšuje počet důlních pracovníků na jednotlivých lokalitách. K dnešnímu dni se do práce vrátilo po prodělaném onemocnění covid-19 už více než 900 zaměstnanců.

Od pondělí budou v OKD probíhat preventivní testy na covid-19, které společnost zajistila pro své zaměstnance. Chce tak zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců a jejich rodin.

„Díky kontinuálnímu preventivnímu testování budeme  schopni velmi rychle zachytit a izolovat potenciální nové ohnisko. Případné pozitivní výsledky budou samozřejmě hlášeny KHS v Ostravě, se kterou budeme i nadále úzce spolupracovat“, dodala Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

Společnost OKD k přerušení těžby přistoupila 3. července po plošném testování na Dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. Těžbu v Dole Darkov přerušila už na konci května.