Ostrava – Digitalizován je tak systém odbavení cestujících, velký krok DPO učinil také v oblasti digitalizace výběrových řízení. Systém PROEBIZ řídí a archivuje kompletní historii tendrů, zaměstnanci pak DPO organizují dodavatelské zakázky v transparentním systému, který garantuje volbu té nejlepší nabídky.

Za pět let fungování digitalizovaných výběrových řízení vysledoval DPO výhody nejen v podobě pestrosti vítězných firem, ale také větší otevřenosti pro nové dodavatele a hlavně výhodnosti získaných podmínek pro samotný podnik. V průměru jde o 230 nových dodavatelů každý rok, od roku 2016 už jich bylo více než 1 600.

„Dopravní podnik Ostrava na své cestě digitalizace společnosti uspěl nejen v konceptu tzv. Bezpapírového odbavení, ale velký krok učinil v oblasti digitalizace výběrových řízení. Tato oblast byla v minulosti značně podceňována a jsem rád, že změny, které jsme po mém příchodu do DPO učinili, začínají přinášet své ovoce. Digitalizace určitě není všelék na transparentnost a otevřenost veřejných zakázek, ale v kombinaci se systémem spolupráce s administrátory z řad renomovaných právních firem a vnitřními kontrolními a kompetenčními procesy značně vzrostla důvěra dodavatelského trhu, díky čemuž se nám jich do výběrových řízení hlásí stále více,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Podle Michala Otavy, člena představenstva a ředitele nákupu a investic DPO roste nejen průměrný počet uchazečů ve výběrových řízeních, ale také počet potenciálních dodavatelů. „Realizace výběrových řízení a veřejných zakázek je administrována kvalifikovanými zaměstnanci DPO. Specialisté nákupu se pravidelně účastní metodických dnů a školení, které provádí jak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, tak Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. K pozitivnímu trendu tak nepřispívá pouze digitalizace našeho nákupního procesu, významná výběrová řízení nad 10 milionů korun nám navíc administrují renomované advokátní kanceláře, jejichž právníci jsou členy České advokátní komory.“